Svenskt Ambulansflyg har anställt piloter


26 piloter har nu skrivit på kontrakt för anställning hos Svenskt Ambulansflyg och placering vid någon av beredskapsbaserna på Umeå Airport, Arlanda eller Landvetter. Den första gruppen börjar i augusti med typutbildning på flygplanet. Samtliga piloter kommer därutöver genomgå utbildning i flygmedicin för ett nära teamarbete med sjuksköterskor ombord.

– Anställning av piloter är ett avgörande steg mot operativ start i november. Genomförandet är ett riktigt gott betyg till en professionell medarbetargrupp, säger Anders Sylvan, tf förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg.

Kombination av kompetenser

Av 26 anställda piloter har nära hälften tidigare erfarenhet från ambulansflyg och resterande en bred flygerfarenhet. 15 procent är kvinnor, vilket är högre än genomsnittet av piloter i Sverige.
– Genom en kombination av kompetenser uppnår vi en hög kunskapsnivå totalt, vilket har stor betydelse för vårt säkerhetsarbete. Helst hade jag sett lika många kvinnor som män, men det är en utmaning en traditionellt manlig bransch, säger Fredrik Lambeck, Accountable Manager, Svenskt Ambulansflyg.

Stort intresse från en utsatt pilotbransch

Redan vid ansökningsförfarandet användes ett verktyg för att sålla fram kandidater med rätt utbildning och erfarenhet. Totalt inkom nära 700 ansökningar från kvalificerade piloter.
– På grund av pandemin är det ont om pilotjobb och vi visste att vår utlysning skulle leda till stor uppmärksamhet. Det har varit tuffa dagar att tacka nej till många kompetenta piloter jobb, säger Fredrik Lambeck.

Rekryteringsarbete för att sålla fram de bästa

56 piloter bjöds in till ett rekryteringsarbete som pågick under fyra dagar och bestod av allt från tester i simulator (enskilt och i samarbete), samtal med professionella flygpsykologer (enskilt och i grupp) och en avslutande flygoperativ intervju. En ytterligare rekryteringsdag för ytterligare 3 tjänster genomförs i augusti för ett antal piloter som av olika omständigheter inte kunde delta vid de första rekryteringsdagarna.
– Gensvaret under rekryteringsdagarna var positivt. Vi kommer ha en mycket kvalificerad och spännande grupp piloter som i omgångar under hösten inleder sina utbildningar. I oktober kommer piloterna och specialistsjuksköterskor träna skarpt tillsammans, berättar Fredrik Lambeck.

Fotnot:  Sex jetplan är beställda för 695 miljoner kronor.  Efter en annonsering kom drygt 700 ansökningar in, enligt KSA.


 

 

ANNONSER