Mayday relay rörande Ambulans- sjukvården i Region Örebro


Ambulanssjukvården i Region Örebro klarar för egen maskin sedan våren inte av det prehospitala grunduppdraget och har därför förlängt avtalet som slöts i våras med en privat vårdgivare som tillhandahåller ambulanspersonal och ambulansfordon alla veckans dagar till regionen. Regionen betalar cirka 4000kr för fordonet per dygn och därutöver en summa för personal och bränsle. Regionens månatliga kostnad för tjänsten är cirka 700 000kr (eller 700 papp om man så vill). Om beredskapsläget i Örebroregionen  kommer som en överraskning, så kan det förklaras av att vare sig direktupphandling eller upphandling skett. Det finns förvisso undantag i Lagen om offentlig upphandling, som gör att en region kan strunta i upphandling i synnerligen akuta situationer. Lagtexten finns i 6 kap §15 LOU*.

Det märkliga med historien kring ambulanssjukvården i Region Örebro är att nödropet om att fixa sitt grunduppdrag inte tagits upp av så många relaysändare (metafor för att vidarebefordra ett nödrop). Ännu konstigare är att regionen samtidigt som avtal sluts om inte helt betydelselösa kosing också erbjuder ambulansberedskap och skattesponsrad beredskap till större evenemang. Om beredskapen är så urvattnad att man tvingas anlita privata vårdgivare utan upphandling samtidigt som man säger sig ha beredskap att bemanna upp idrottsevenemang med såväl ambulans och personal, så är det nog lite hipp som happ med den interna kommunikationen i regionen. För privata vårdgivare som inte ens behöver göra sig besvär att räkna på sjukvårdsuppdrag vid olika idrottsevenemang i länet, då den offentligt finansierade ambulanssjukvården också erbjuder sina tjänster mot ersättning eller pro bono – så infinner sig säkerligen bara en djup suck av bedrövelse.

Några frågor och reflektioner är befogade. Är situationen med pågående pandemi att bedöma som synnerligen akut sedan mars, så att regioner ska låta bli att upphandla tjänster eller förstärka sin ur beredskapssynpunkt, uppenbart svaga organisation . Hur kommer det sig att ambulansverksamheten i Örebro lajvar eventsjukvård och material- och  tjänstesponsor av tävlingar samtidigt som man inte håller beredskapsmåttet i det vardagliga.

Att flera delar i det offentliga Sverige tolkat LoU frikostigt redan innan pandemin är knappast någon nyhet, men i fallet med Region Örebro och deras ambulansverksamhet verkar fördämningarna ha brustit fullständigt. Den stora paradoxen är att utropen om den goda beredskapen kolliderar med ett läge där nödrop och nödlösningar täcks av höga vågor.

Att tala om att Region Örebro skulle konkurrensutsatt ambulanssjukvården vore fel, för det är ju knappt en kotte som fått information om regionens allvarsamma beredskapsläge och behov av operativ hjälp. Utåt sett har budskapet varit att beredskapsläget är under full kontroll.

Regionen har efter interna nödrop sedan i våras anlitat ett ambulansbolag för att göra något man inte fixar i den egna organisationen. Paradoxalt nog sker det samtidigt som budskapet om den goda beredskapen slungas ut på en självspelande ostämd orgel.

Nu sluts utan upphandling ett nytt avtal om ambulansresurser fram till maj 2021. Värdet av avtalet uppgår till flera miljoner.

MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY. This is  ”S/Y

Hoffa”, HOTEL, OSCAR, FOXTROT, FOXTROT, ALFA TWO ONE SIX FIVE

– RECEIVED MAYDAY

– Ambulansen i region Orebro is 1 mile north Beredskapsgrundet. The organisation has problem aboard and the crew is about to go into the private ambulance lifeboat.

– – – –

* 15 §  En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering om det, på grund av synnerlig brådska som beror på omständigheter som inte kan tillskrivas och inte har kunnat förutses av myndigheten, är omöjligt att hålla de tidsfrister som gäller vid öppet och selektivt förfarande eller vid förhandlat förfarande med föregående annonsering, och anskaffningen är absolut nödvändig.

TEXTFÖRFATTARE: HENRIK JOHANSSON


 

Kommentarer

 1. Kent Jönsson säger:

  Lite enkelriktad kritik, man behöver nog tänka lite längre. Region Örebro Län utökar sin beredskap med ytterligare ambulans i de fall det kan behövas (de egna resurserna kan inte täcka in alla möjliga scenarier som kan uppstå). Och för att denna extra resurs inte bara ska stå och vänta på något extraordinärt uppdrag (t ex bekräftade coronapatienter, som vi helst inte vill köra i regionens egna akutambulanser), så används den extra resursen till andra transporter också, eftersom den finns och regionen betalar för den.
  Det går inte att bygga en ambulansprganisation som klarar alla möjliga scenarier utan att det skulle bli ohyggligt dyrt. T ex har regionen ganska ,ånga enbilsstationer (för att minska tiden till patienterna), vilket också betyder att det inte finns någon ambulans tillgänglig på de stationerna när de är ute på uppdrag. Att ha tre ambulanser på alla stationer skulle vara enormt dyrt.

  • Henrik Johansson säger:

   Beredskap är ”dyrt”, men icke mindre nödvändigt i en verksamhet som ska agera på oförutsedda händelser, såväl i vardagen som vid hälsokriser eller andra omstörtande händelser. Därför föreskrivs också att sjukvårdshuvudmännen ska sörja för en organisation med överkapacitet.

   Regionens beredskap var redan innan pandemin otillräcklig då man uppenbarligen inte har kapacitet att möta eller planera för ökad belastning. Sedan i mars 2020 så torde rimligen regionen lyckats stärka upp verksamheten avsevärt, eller upphandla det man inte fixar själv via den privata marknaden (vilken man nu anlitar – likt många andra regioner i riket). Frågan är väl närmast varför inte regionen budgeterat för en förstärkning nu med facit i hand. Tur att marknaden fanns där med en ambulans med personal som kan agera alla veckans dagar när regionen själva vare sig dimensionerat eller planlagt en förstärkning i den egna organisationen.

   Så, det är inte en enkelriktad kritik utan ett konstaterande av att Region Örebro måste stärka upp sin förmåga för att snabbt kunna möta samhällskriser. Om det sedan är så att regionen upphandlar tjänster för att klara uppdraget, så må det även synas i budgeten.

Lämna en kommentar

Jag samtycker till att Samverkan 112 lagrar mina uppgifter enligt integritetspolicyn

*