Danmark är förebild i Region Skåne

Idag används företrädesvis Allfa-, Pensi-, och Strykerbårar inom svensk ambulanssjukvård. Så även i Region Skåne.
Men Region Skånes två egna ambulansdistrikt har nu tagit några viktiga principbeslut om hur verksamhetens ambulanser ska utformas och utrustas framöver.
– Väl tilltaget vårdurymme för personal och anhöriga. Mittplacerad och motoriserad bår är några av våra projektbeslut berättar Nicklas Jakobsson som är driftansvarig Fordon VO Ambulans, Region Skåne.
Av Skånes fyra ambulansdistrikt drivs två i offentlig regi och två av privata företag. För Region Skånes egna ambulansdistrikt 1 och 3 är det nu dags att ta ytterligare ett steg för att förbättra den prehospitala arbetsmiljön.
Ambulansdistrikt 1 – det sydvästra distriktet – består av Malmö, Trelleborg, Svedala, Höllviken och Skurup. Ambulansdistrikt 3 – det nordvästra distriktet – består av Höganäs, Helsingborg, Ängelholm, Båstad och Östra Ljungby.

Ett nytt sätt att tänka och arbeta

Samverkan 112 blev inbjuden till Region Skånes andra bårutbildningsdag i den endast några år gamla ambulansstationen i Helsingborg. Den högteknologiska arbetsplatsen, mellan Väla Norra och Berga industriområde, invigdes i oktober 2015.
– Vi är redan trångbodda och får därför genomföra dagens utbildning i fordonshallen ursäktar sig Nicklas Jakobsson.
Den första bårutbildningen genomfördes i ambulansdistrikt 1 i Malmö, där den motoriserade båren har testats i skarp ambulansdrift under en längre period.
Utbildningsdagen i Helsingborg leddes av två entusiastiska utbildningsledare med stor yrkeslivserfarenhet. Nicklas Jakobsson, Region Skåne och Keld Arentoft från den danska bårleverantören Medak ApS.

Danmark tidigt ute

Den prehospitala arbetsmiljön är omfattande och varierande. Studier visar att ambulanspersonal ofta drabbas av arbetsrelaterade belastningsbesvär, som rygg och nacksmärtor.
För många år sedan krävde danska fackförbund, via landets arbetmiljömyndighet, att alla nyproducerade ambulanser ska utrustas med motoriserad bår. Idag är det ett upphandlingskrav i Danmark.
Danskarna gick lagstiftningsvägen för att få till denna förändring. Budskapet var tydligt. Om det finns godkända produk-ter på marknaden som förbättrar arbetsmiljön, då ska dessa användas. Punkt slut.

Sverige skapade egna regler

2012 satte Transportstyrelsen nya och egna normer för hur ett krocktest av bårar och bårslädar skulle genomföras. Normerna var riktigt tuffa!
Normen krävde 20G, med docka 75 kg, i 2 riktningar framåt och bakåt. Ett krav som endast Allfa och Pensibåren klarade.
Ett anatomiskt och kinematikt resonemang talar för att ingen människa kan överleva någon av gravitationskrafterna 10G eller 20G.
Standarden för övriga Europa var och är 10G i fem olika riktningar.
Hösten 2016 backade Transportstyrelsen och meddelade i sin nya författningssamling TSFS 2016:22 att EN 1789 är tillämpbar, det vill säga 10G, även i Sverige.

Öppnade upp för andra bårtyper

Beslutet öppnade upp för bland annat motoriserade bårar.
– Vårt val av bårtyp har föregåtts av en tre-stegs behovsanalys. Där den gemensamma nämnaren är flexibilitet med avseende på storlek/framkomlighet, intensivvårdsmöjligheter och transportbekvämlighet, säger Nicklas.
Under utbildningen gavs mängder av användartips och problemlösningsförslag om något skulle strula vid in- eller urlastning. Snabbevakueringstips vid brand. Men även planerings- och säkerhetstänk vid sluttande hämtplats med mera.
Båren är till exempel ett utmärkt hjälpmedel om en ryggpatient behöver skonsam hjälp med att resa sig upp, från ett lågt eller liggande läge. Patienten lutar sig över båren och sedan behövs det endast ett lätt tryck på den blå pilen.
Den motoriserade båren är ett avancerat tekniskt hjälpmedel med stor flexibilitet runt lägesförändringar, längd och höjd. ■

Fotnot:
I Sverige säljer både Ferno Norden och Stryker motoriserade bårar.

Text och foto: Sven Åsheden


 

ANNONSER