Populär utbildning till ambulanssjukvårdare


Skövde Yrkeshögskola har de senaste två åren utbildat Ambulanssjukvårdare för att förse branschen med nya kompetenta kollegor.
Utbildningen har kommit till och genomförs i ett nära samarbete med ambulanssjukvården i Västra Götalandsregionen. På senare tid har även Region Jönköping och Region Värmland engagerats och ingår numera i utbildningens ledningsgrupp.

UTBILDNING SOM GER RÄTT KOMPETENS

Rekryteringsbehovet av yrkesrollen är stort i området, vilket också konstaterats av Myndigheten för yrkeshögskolan som därför beviljat ytterligare utbildningsomgångar.
Utbildningen är en vidareutbildning för undersköterskor med minst två års yrkeserfarenhet från vård och omsorg.
Teori varvas med praktiska moment för att ge så omfattande och djupgående kunskaper som möjligt.
En omfattande trafikutbildning ingår, med moment såsom körsimulator, riskutbildning, utryckningsförarutbildning samt C1-körkort. Detta gör att de studerande blir ”körklara” även för tyngre och större ambulanser.
År 2018 examinerades 22 studerande från utbildningen. Majoriteten av dessa jobbar idag inom ambulansverksamhet i någon form; på fasta tjänster, vikariat eller som timanställda. Flertalet av dessa återfinns inom verksamheter där de genomförde sin LIA – Lärande i arbete (praktik) under utbildningstiden.
– Utbildningen ger de studerande goda och breda kunskaper inför deras kommande arbete som ambulanssjukvårdare, säger Karin Salomonsson, enhetschef vid Ambulansen Skövde och Skara samt ledamot i utbildningens ledningsgrupp och tillägger
– Att vi från verksamheterna har möjlighet att vara delaktiga och påverka utbildningen är mycket bra och gör att vi kan se till att den verkligen ger den kompetens som behövs.

POPULÄR UTBILDNING

För tillfället har man 27 studerande på plats i Skövde, som ser Ambulanssjukvårdare som sin framtida yrkesroll.
Fredrik Strand, utbildningsledare och lärare på utbildningen, har själv erfarenhet från ambulans- och akutsjukvården. Han tycker att det känns oerhört bra att ha fått fortsatt förtroende av både medverkande ambulansverksamheter och Myndigheten för yrkeshögskolan.
– Utbildningen utvecklas ju och förfinas efterhand. Tack vare många praktiska inslag i utbildningen och samövningar med räddningstjänst så har de studerande mycket kunskap med sig när de examineras.
– Att vi nu vet att vi får fortsätta med utbildningen i minst två år till gör att vi kan fortsätta att jobba för att göra utbildningen ännu bättre. Långsiktighet är bra för kvaliteten och vi kan fortsätta att utveckla samarbetet med våra medverkande ambulansverksamheter och andra organisationer, säger Fredrik Strand.
Skövde Yrkeshögskola har nu just öppnat upp årets ansökningsomgång, som avslutas den 1 maj vilket är sista ansökningsdag. Redan har ett antal ansökningar kommit in och man ser inga problem med att fylla de 25 platser man har på utbildningen som startar i augusti.
– Intresset för att bli ambulanssjukvårdare är stort, konstaterar Fredrik Strand. ■

TEXT: Margareta Ejdestig         FOTO: Skövde Yrkeshögskola


 

ANNONSER