SAMVERKAN SER TILL HELHETEN


ÅRET VAR 2002 och min ledare, i det första numret av tidskriften Samverkan 112, hade just denna rubrik. Budskapet gäller mer än någonsin även idag. Tidskriften har och ska alltid framhålla värdet av samverkan, med extra stort fokus på helheten.
Ökade kunskaper om varandras uppdrag, kompetenser och organisation är en absolut förutsättning för vårt samhälle.

DET KÄNNS FANTASTISKT positivt och stimulerande att Samverkan 112 får vara en del av den kostnadsfria och kunskapsintensiva 2-dagars CISA-konferensen, med utställning och workshops, som kommer att hållas vid Linnéuniversitetet i Växjö den 24-25 oktober. Med möjlighet att ta del av den senaste kunskapen.
Det är min och vår förhoppning att även få se dig. Mycket välkommen! Se annons om Save the Date på sida 41.

CISA-KONFERENSEN anordnas förutom i samverkan med Blåljusstiftelsen, med Ambulance Health Research Network (AHRN). AHRN bildades 2014 för att främja och stärka vårdforskning inom prehospital och hospital akutsjukvård.
Centrum för Interprofessionell Samverkan och Sambruk inom Akut Vård (CISA) är ett Kampradfinansierat centrum vid Linnéuniversitetet. Målsättningen är att vara en nationell förebild och skapa nya samarbetsarenor, till nytta för människor på såväl lands- som glesbygd.

CISA ÖKAR KUNSKAPEN inom och mellan professioners kompetensområden. Kunskap om varandras roller och ansvar i det operativa arbetet ger ett större nyttjande av befintliga resurser vilket får positiva konsekvenser för samhällsmedborgaren.
CISAs operativa grupp har även ett samarbete med Blåljusstiftelsen och ett delat redaktörskap för vår tidskrift.

Som chefredaktör och initiativtagare till tidskriften Samverkan 112 kan jag i detta ögonblick, 18 år senare, inte göra annat än att njuta. CISA bryter ny mark i samverkans underbara värld.

Sven Åsheden
Chefredaktör och ansvarig utgivare
sven@s112.se


 

ANNONSER