Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Trolltyg i Jönköpings län


Nu närmar sig valet. Politiska partier som i reklamkampanjer utlovar flera tusenlappar mer till sjuksköterskor och bättre arbetsvillkor för vårdpersonal, synes praktisera en helt annan politik i respektive landstingsfullmäktige ute i riket – och det hela saknar de facto all form av logik.

En redan ansträngd ambulanspersonal förväntas styvmoderligt att vara nöjd med sin lott, tiga still, och vara på arbetet utan skälig ersättning. Regionråd och tjänstemän ser inga problem med införande av jour och nedbantad beredskap. I samma stund som politiken öser ut miljoner på att bli delägare i en flygverksamhet och inhyrda stafettläkare så behandlas ambulanspersonalen som mindre vetande.

Chefstjänstemännen Agneta Ståhl och Mats Bojestig (Region Jönköpings län) har lagt fram sin så kallade ”Ambulansutredning” och det fabuleras i media om ”miljonregn” när det inte ens är fråga om ett lätt duggregn. Utredningen föreslår en rad försämringar i form av införande av jour för ambulanspersonalen och en i sammanhanget alldeles för klen dimensionering av ambulanssjukvården med tanke på belastningen som följt av fler invånare och en allt äldre befolkning. Utredningen tar inte upp problematiken med att SOS Alarm Sverige AB som inte bara levererar en alarmeringstjänst, mestadels med en funktion av prioritering av telefonoperatörer, utan också med ett oskrivet löfte om att inte nämna det milt sagt besvärande beredskapsläget i länet*. Det är förstås problematiskt att inte alarmeringstjänsten kan stå helt fri från köparen i detta fall.

Har ett gemensamt ansvar för arbetstiden

Ambulanspersonalen vill inte vara alibi till dessa dumheter – ej heller bli Svarte Petter i denna sorgliga historia som för var dag närmar sig konsekvenserna som följde i Gävleborg för ett antal år sedan. Arbetsgivaren körde då på med jour och andra otyg, dessutom med politikens goda minne, så till den grad att mängder av medarbetare valde att säga upp sig. Måttet var rågat för många anställda och konsekvensen av massuppsägningarna får skattebetalarna nu betala notan för. Det som skulle bli en besparing, blev istället genom ett hysteriskt anlitande av bemanningsbolag en förlust på många miljoner kronor och förstås även en förlust av humankapital.

Arbetstidslagstiftningen bygger på att arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt ansvar för att arbetstiden läggs ut på ett tillfredställande sätt. Det står dessa parter fritt att förhandla om hur arbetstiden kan se ut. Bestämmelserna om arbetstiden kan således genom kollektivavtal frångås. Denna partsdisposivitet ger arbetstidsreglerna en särprägel jämfört med arbetsmiljöbestämmelserna i övrigt såväl i påföljdshänseende som när det gäller myndighetstillsynen.

Jag har reagerat på att nuvarande kollektivavtalsbärande parter inte med en offentlig stavelse till Region Jönköpings län tagit ton i frågan om införande av jour vid ambulansen i Jönköpings län. Må nu friska krafter med bestämdhet meddela en avvikande mening eller inlämna en reservation då frågan om ambulanssjukvården kommande vecka ska klubbas. Jag tänker även på om det finns en mening att sälja bort strejkvapnet mot dessa försämringar. Hela upplägget med jour är faktiskt riktigt arbetarfientligt och står dessutom i strid med EU-rätten, som fackförbunden genom ILO annars skulle kunnat åberopa.

Konstnären John Bauer (1882-1918) är mest känd för sina illustrationer till de vackra sagoböckerna om tomtar och troll och hans koppling till Jönköpings län och Vättern. John Bauer har skapat bilder åt sagoberättare som Anna Wahlenberg, Helena Nyblom och Jeanna Oterdahl. I den fantastiska suggestiva bildvärlden kan man möta trollen i sagorna. Gissningsvis skulle herr Bauer avmålat nuvarande tillstånd i Jönköpings län på ett liknande sätt som han målade sina mystiska troll. Skillnaden kanske hade varit att distansen mellan troll och människovarelser varit större.

Man skulle kunna tro att införande av jour och en allt sämre ambulansberedskap är hämtat ur en otäck saga. Det är tyvärr ingen saga eller effekterna av en suggestiv läsestund – det är en verklighet som drabbar patienter och personal i detta nu.

Henrik ”Hoffa” Johansson är kolumnist i Samverkan 112

*Länet är stundom helt dränerat på ambulansberedskap


 

ANNONSER