Region Gävleborg backar om jourtid inom ambulansen


Uppföljningen av jourfrågan inom ambulansen är klar och arbetsgivaren har nu presenterat idéer till ny arbetstidsmodell.

– Vi har lyssnat på våra medarbetare och våra fackliga företrädare. Idéerna kommer nu att lyftas på arbetsplatsträffar och andra forum. Vi vill ha in medarbetarnas synpunkter på detta för att sedan arbeta fram konkreta förslag som ska förhandlas med våra fackliga företrädare, säger Peter Sund.

Uppföljningen av jouren visar att processen varit en tung tid. Syftet med att införa jour uppfylldes inte och sammanfattningsvis har det varit en jobbig period för många inblandade.

– Vi beklagar att det blev så här och att många mått dåligt under tiden. Vi har tagit till oss av kritiken från båda medarbetare och fackliga och i processen med att ta fram nya idéer till arbetstidsmodell har vi lyssnat till de önskemål som finns, säger Peter Sund.

De önskemål som kommit fram är till exempel mer delaktighet, att man hellre jobbar med egna kollegor under sommaren, att ta bort jouren och mer tid till återhämtning. Dessa delar finns med i arbetsgivarens idéer.

– Arbetsgivaren har presenterat två idéer och vi vill jobba vidare med den ena av dem. Den innehåller delar som Vårdförbundet framfört under hela processen. Vi är glada och ser det som en stor framgång att arbetsgivaren äntligen har lyssnat på oss om att ta bort jouren. Vi har nu haft en bra kommunikation och dialog, säger Lilian Hultin på Vårdförbundet.

Även Kommunal ställer sig positiva till arbetsgivarens idéer.

– Det är viktigt att vi nu kommer framåt och att medarbetarna får ge sin syn på detta, säger Tord Andersson på Kommunal.

Peter Sund och Lilian Hultin kommer tillsammans att besöka ambulansstationerna runt om i länet för att ha dialog med medarbetarna.

Läs hela rapporten här:

 

ANNONSER