Arbetet med rapporten har letts av Göran Rosvall, fristående utredare och tidigare utredningsordförande i Statens haverikommission.

Rapporten beskriver och genomlyser händelseförloppet före, under och efter olyckan. Den bygger på en stor mängd fakta som analyseras tillsammans med faktorer som bidrog till olyckan. Slutligen presenterar rekommendationer till förbättringar av säkerhetsarbetet inom Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

– Det som hände den 12 april är en mycket tragisk händelse som har satt djupa spår i vårt förbund. Den brandman vi förlorade får vi inte tillbaka. Men vi har ett stort ansvar att låta granska dels själva händelsen, och att arbeta med vårt generella arbete med säkerhet. Vi måste vara ödmjuka och prestigelösa inför detta arbete. Målet är självklart: detta får inte hända igen. Våra brandmäns säkerhet har högsta prioritet. Därför välkomnar vi rapporten. Det är ett detaljerat dokument som sätter fingret på viktiga förbättringsområden inom RSNV:s arbete med säkerhetsfrågor. Vi kommer analysera samtliga förbättringsförslag och se vilka vi på bästa sätt kan införliva i vår verksamhet. Vi följer även ett nationellt projekt som drivs av MSB, som specifikt gäller just säkerhet vid arbete i vägtrafikmiljö. Dessutom har vi redan inlett en Skånesamverkan för bättre arbetsmiljö på vägarna, säger Christer Ängehov förbundsdirektör vid Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Läs hela rapporten här: (109 sidor)

Källa:  Räddningstjänsten i Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga