Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Ambulanssjukvård på nytt sätt i Svenljunga och Tranemo


Nu tar SÄS ännu ett steg för att utveckla ambulanssjukvården. I Svenljunga och Tranemo startar 15 februari projektet ”single responder” som är en ny form av mobil enhet. Målet är att nå fler av de allvarligast sjuka eller skadade inom 20 minuter för en första vårdinsats. I dessa kommuner har ambulanserna idag ofta långa insatstider.

Single responder – ungefär ”en svarande” – är ett utryckningsfordon som är utrustat i stort sett som en ambulans förutom att det inte finns någon patientbår. Den är bemannad med en ambulanssjuksköterska som ska kunna påbörja undersökning och behandling av patienter som vid larmet bedömts som ”prio 1”, det vill säga personer med livshotande skador eller sjukdom.

När en ”vanlig” akutambulans sedan ansluter tar ambulanssjuksköterskorna där över och sköter transporten till sjukhus om så behövs. Ambulanssjuksköterskan i single respondern kommer också att kunna omprioritera och hänvisa patienter till annan vårdnivå, till exempel vårdcentralen om patientens tillstånd inte kräver specialistvård.

Etablerad vårdform i flera andra länder

– För invånarna i Svenljunga och Tranemo innebär det här att tillgången till snabb, mobil akutvård ökar totalt sett, säger Rikard Bjuveus, enhetschef för ambulansverksamheten i Mark, Svenljunga och Tranemo. Framförallt är det en satsning på insatser för de allra svårast sjuka och skadade.

Single responder är en etablerad form av mobil akutvård i bland annat USA och England. Inom Västra Götalandsregionen finns den redan i några glesbygdskommuner i norra Västra Götalands län och införs nu alltså på försök även på SÄS.

Projektet ska visa om ambulansverksamheten på detta sätt kan öka det regionala målet att nå en större andel prio 1-patienter inom 20 minuter.  Ett annat mål är att korta insatstiden även för hjälpsökande som bedömts som prio 2, med akuta men inte livshotande tillstånd.

Kontakt: Rikard Bjuveus, ambulanschef tfn 0320-77 94 50

Pressjour tfn 033-616 24 44  E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas  http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus


 

ANNONSER