Stärkt akutsjukvård med större ambulanshelikopter


Sll---Hkp

Ambulanshelikoptern är en livsviktig resurs för att nå invånare i de delar av länet där tillgången till vägburen ambulans är begränsad. I och med den nya upphandlingen har tjänsten stärkts på flera punkter:

  • Större ambulanshelikopter med rymligare vårdutrymme ska ge högre patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö.
  • Ökad möjlighet att disponera ytterligare en helikopter dagtid året runt. Detta är inget krav men en option för leverantören om behov skulle uppstå.
  • En ambulans med samma bemanning som i helikoptern ska vara i drift då helikoptern inte kan användas, till exempel på grund av väderförhållanden.
  • Stärkta säkerhetskrav på helikoptern och dess utrustning.
  • Tydligare krav på pilotens erfarenhet.

Avtalsperioden löper från 1 december 2017 till 30 november 2022 med möjlighet till förlängning med upp till två år.

Innan avtal kan skrivas med Scandinavian Medicopter AB väntar en tio dagar lång överprövningsperiod.

Fakta

  • 2015 gjordes 2470 uppdrag
  • Cirka 80 procent av insatserna var högsta prioritet där patienten bedömdes ha akuta livshotande symtom
  • Flest insatser görs i Stockholms skärgård och i Norrtälje kommun
  • De vanligaste tillstånden är skador/olycksfall, bröstsmärtor och andningsbesvär

Källa: Stockholms läns landsting  Foto: Stockholms läns landsting


 

ANNONSER