Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Stärkt akutsjukvård med större ambulanshelikopter


Sll---Hkp

Ambulanshelikoptern är en livsviktig resurs för att nå invånare i de delar av länet där tillgången till vägburen ambulans är begränsad. I och med den nya upphandlingen har tjänsten stärkts på flera punkter:

  • Större ambulanshelikopter med rymligare vårdutrymme ska ge högre patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö.
  • Ökad möjlighet att disponera ytterligare en helikopter dagtid året runt. Detta är inget krav men en option för leverantören om behov skulle uppstå.
  • En ambulans med samma bemanning som i helikoptern ska vara i drift då helikoptern inte kan användas, till exempel på grund av väderförhållanden.
  • Stärkta säkerhetskrav på helikoptern och dess utrustning.
  • Tydligare krav på pilotens erfarenhet.

Avtalsperioden löper från 1 december 2017 till 30 november 2022 med möjlighet till förlängning med upp till två år.

Innan avtal kan skrivas med Scandinavian Medicopter AB väntar en tio dagar lång överprövningsperiod.

Fakta

  • 2015 gjordes 2470 uppdrag
  • Cirka 80 procent av insatserna var högsta prioritet där patienten bedömdes ha akuta livshotande symtom
  • Flest insatser görs i Stockholms skärgård och i Norrtälje kommun
  • De vanligaste tillstånden är skador/olycksfall, bröstsmärtor och andningsbesvär

Källa: Stockholms läns landsting  Foto: Stockholms läns landsting