Artikel

Stärkt akutsjukvård med större ambulanshelikopter

Nu är det klart att Scandinavian Medicopter AB får uppdraget att driva ambulanshelikoptertjänsten i Stockholms läns landsting fram till år 2022. I den nya upphandlingen ställs bland annat krav på en större ambulanshelikopter för att ge personalen bättre förutsättningar att vårda patienten.