Motion: Ambulansen i Stockholm i landstingets egen regi ?


Utlåtande från Stockholms arbetarekommun:

AISAB, som är det landstingsägda bolaget, med ca 30 procent av länets ambulansverksamhet. AISAB är stationerat i centrala delarna och i västerort. AISAB har även hand om MICU (specialtransporter av svårt sjuka intensivvårdspatienter), Utomlänsambulansen (Transporterar hem patienter till Stockholms län) och TRAV (Transport av avlidna).

Falck Ambulans är ett danskt bolag som har ambulansverksamhet i flera landsting i Sverige. I Stockholm har de främst ambulanser i södra länet varav en akutbil och en akutläkarbil. Fram till december 2015 har de även hand om bemanningen av ambulanshelikoptern.

Samariten är ett svenskt bolag som framförallt har ambulanser i Norrort. De har även en akutbil och från och med december har de även hand om bemanningen i ambulanshelikoptern.

Näst intill obefintlig insyn. De privata bolagen får driva sin verksamhet med nästintill obefintlig insyn. Det har visat sig att de privata bolagen inte har resurser att fylla behovet av beredskap som behövs i en storstadsregion. Till exempel så har Falck och Samariten inte tillräckligt med reservbilar. De reservbilar som finns används ofta i den dagliga verksamheten och om det skulle uppstå en krissituation där många ambulanser behövs så kommer det inte att finnas beredskap för att hantera den.

Första linjens sjukvård borde alltid vara likvärdig för alla. Men om privata aktörer väljer sämre utrustning såsom bilar så är det svårt att upprätthålla en likvärdig sjukvård. Ett tydligt exempel på detta är skillnaden de olika bolagen väljer lägga på bilarna.

Larm om dåliga arbetsvillkor. AISAB lägger i snitt ca 1,5 miljoner kronor per ambulans. Falck lägger ca 850 000 kronor och till sist Samariten som lägger ca 450 000 kronor för en ambulans. Personalen larmar om dåliga arbetsvillkor i samband med detta och det är en sämre driftsäkerhet som i slutändan drabbar oss medborgare.

Samlad verksamhet. Om all ambulansverksamhet var samlad under en klinik så skulle beredskapen och utvecklingen av ambulanssjukvården bli lättare att styra. Med en tydlig ambulansorganisation så kan vi hantera de situationer som kan uppstå i en tid där katastrofer allt oftare sker. Med hemska terrordåd färskt i minnet så är det viktigare än någonsin att vi i Stockholm kan känna oss trygga i att beredskapen i länet är så bra som möjligt.

Därför yrkar Stockholms arbetarekommun att:

1. Motionen antas av Arbetarekommunen

2. Arbetarekommunen verkar för att återta all ambulansverksamhet i Landstingets egen regi

3. Motionen överlämnas till den socialdemokratiska landstingsgruppen

Källa: Östermalm-Gärdet s-förening, Engelbrekts s-förening  och Värtans s-förening.

Foto: Arkiv Samverkan 112.


 

ANNONSER