Räddningshelikopter åter i Visby


Helikopter-Sjöfartsverket-2

Från och med den 1 april är en av Sjöfartsverkets sju nya räddningshelikoptrar åter stationerad på basen på Visby flygplats.

Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar utgår från fem baser (Göteborg, Ronneby, Visby, Norrtälje, Umeå). Sedan hösten 2013 har besättningarna utbildats på den nya räddningshelikoptern, Agustawestland 139. Utbildningen har skett med alla besättningar vid en bas i taget, vilket inneburit att fyra av baserna har haft beredskap som vanligt samtidigt som en bas befunnit sig i utbildning. Eftersom Gotlandsområdet finns inom täckningsområdet för Ronneby- och Norrtäljebaserna har Visbybasen inte varit permanent bemannad under utbildningstiden. Visbybasen har dock varit regelbundet besökt av både Ronneby- och Norrtäljehelikoptrarna. En hel del av utbildningsflygningarna har också skett i Gotlandsområdet.

Men nu är alla besättningar utbildade på den nya helikoptern och beredskapen återgår till den urspungliga. För Visbybasens del innebär det även att man byter hangar på Visby flygplats, då Försvarsmakten flyttar in i den hangar som Sjöfartsverket tidigare huserade i.

Fakta/Räddningshelikopterverksamheten

  • Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för svensk sjö- och flygräddning. En viktig del av verksamheten är helikoptertjänsten.
  • Räddningshelikoptrarna används huvudsakligen för räddningsinsatser både till sjöss och över land. De finns på fem stationeringsorter längs med den svenska kusten (i Ronneby, Visby, Göteborg, Norrtälje och Umeå).
  • Helikoptrarna är i beredskap dygnet runt under årets alla dagar och besättningen består av fyra personer (två piloter, en vinschoperatör, en ytbärgare). Besättningen tjänstgör en vecka i taget och bor på basen under hela tjänstgöringstiden.
  • All helikopterpersonal har grundläggande sjukvårdsförmåga. Ytbärgarna har förstärkt förmåga till akuta omhändertaganden. När förutsättningarna finns kan akutsjukvårdspersonal från landstingen följa med på uppdragen. I utrustningen ingår syrgas, defibrillator och förbandsutrustning.

Fakta/Så användes räddningshelikoptrarna under 2015

Antal människor undsatta med SAR-helikopter: 111
Antal larmtillfällen: 423
Antal larmtillfällen med räddningshelikopter för sjö- och flygräddning: 316
Antal larmtillfällen med SAR-helikopter med annans ansvar (till exempel kommunal räddningstjänst): 107

Källa: Sjöfartsverket  Foto: Patrik Nilsson

ANNONSER