Lex Maria-anmälan efter läkemedelsförväxling

Fallet gäller en man som på grund av en fraktur hämtades av ambulans under besvärliga yttre omständigheter, bland annat bristfällig belysning. Mannen var i behov av smärtstillning och för att undvika illamående orsakat av det smärtstillande medlet avsågs att även ge medel mot detta. Dock förväxlades ampullen med medel mot illamående med en ampull som innehöll midazolam, ett ”lugnande” medel.

Den sammantagna effekten av mannens tillstånd, smärtstillande och midazolam gjorde att medvetandet påverkades. Då resurser att övervaka mannens medvetandesänkning var otillräckliga vid ankomst till sjukhus medförde tillståndet att han fick föras till sjukhus i annat län där patienten övervakades och opererades utan komplikationer.

Mer information: Rolf Sandin, chefläkare, 0480-44 53 97

ANNONSER