Normalisera inte hot och våld mot ambulanspersonal

Explosioner, knivdåd, skjutningar och upprepade hotfulla situationer är allvarliga arbetsmiljöproblem för ambulanssjukvården. Tyvärr ser vi från facklig håll ofta en nästan verklighetsfrånvänd inställning till den ökade graden av social oro, missbruk och kriminalitet från rikets arbetsgivare inom ambulanssjukvården. Inte sällan görs ambulanspersonalen till syndabockar då de kräver bättre skydd eller backar från att vårda våldsamma och hotfulla individer. Då heter det från arbetsgivarhåll ”nekat patienten vård” eller klassikern ”men lite måste ni tåla”. Inställningen vittnar om en verklighetsdistans som kan få förödande konsekvenser för ambulanspersonal som drabbats av hot och våld.

Skamliga överfall och hot mot ambulanspersonal måste möta kraftfulla motåtgärder. Internationellt erfar våra kollegor likt oss en ökad grad av våld. Detta vidriga beteende, att angripa eller hota de som kommer för att hjälpa måste möta enhetligt och massivt motstånd. Ambulanspersonal ska aldrig riskera reprisalier för att de sörjer för en säker arbetsmiljö. Lagstiftaren måste i lag klargöra att hot och våld mot sjukvårdens personal är helt oacceptabelt.

Personal inom vård och räddningstjänst behöver och förtjänar speciellt skydd och särskilt erkännande i svensk lag. Det är fullkomligt uppenbart att nuvarande lagstiftning måste stärkas för att möta de ökade riskerna som personalen dagligen möter. Därför lyfter ALARM-Ambulansförbundet tillsammans med flera frihetliga branschorganisationer frågan såväl nationellt som i den europeiska unionen.

Vård och utryckningspersonal som attackeras med stenkastning, beskjuts, misshandlas och hotas till livet, vittnar om behovet av en ny
lag som värnar personer som i sin yrkesutövning hjälper människor i nöd. Brott begångna mot personer som arbetar inom vård och utryckningsverksamhet måste samhället tydligt markera mot.

Brott mot de som ska hjälpa är allvarliga angrepp mot enskilda individer och ett hårt slag mot rättsstaten, vilket rimligen måste rendera betydligt strängare straff. Förbundet föreslår ett straffminimum motsvarande 5 års fängelse för personer som döms för övergrepp eller hotar vård och utryckningspersonal.

Samhället måste med tydlighet signalera att det är helt oacceptabelt och förenat med kännbara konsekvenser att angripa personal i tjänst för att hjälpa. Tystnaden och passiviteten från många arbetsgivare är skamlig och ett hårt slag mot en redan utsatt verksamhet.

Vi som kommer för för att rädda och värna liv och hälsa förtjänar samhällets fulla skydd.

Med vänlig hälsning
Henrik Johansson
Förbundsordförande

ALARM-Ambulansförbundet,
Tfn: 073-343 55 00,   www.ambulansforbundet.se

ANNONSER