Ambulanssjukvården Gävleborg i framkant!

Alarm-bild-2

ALARM-Ambulansförbundet vill så här i juletid passa på att berömma några arbetsgivare som går i bräschen för positiv förändring.

  1. Ambulanssjukvården i Gävleborg har föredömligt lyssnat av personalens önskemål om att införa obligatoriska alkoholtester och slumpmässiga drogtester, vilket nu implementerats i verksamheten. Därtill bedriver Ambulanssjukvården i Gävleborg ett föredömligt och regelbundet utbildningsarbete som inkluderar all personal. Som ett välgörande undantag driver även Ambulanssjukvården i Gävleborg på för att skapa rutiner och återkommande kunskaps- och fys-tester. Sammantaget gör dessa satsningar skillnad för hela verksamheten och för ett ambulansfack som länge drivit dessa frågor är det med tillfredsställelse vi tillönskar Ambulanssjukvården i Gävleborg en riktigt god och fröjdefull jul.
  1. Landstinget i Uppsala får en eloge för det insiktsfulla och humana sätt man bedrivit rehabiliteringsåtgärder under 2015. Landstinget i Uppsala får även med beröm godkänt för det sätt man bedriver kunskaps- och fys-tester.
  1. Falck Ambulans AB i Stockholms län får ånyo beröm för nytänkandet och implementering av utbildning i medicinsk räddning (samverkansutbildning tillsammans med räddningstjänst) där nyanställda under två heldagar får praktisera losstagning och prehospitalt arbetet i realistiska olycksscenarior tillsammans med personal från räddningstjänsten. Operativt arbete på olycksplats, med snabba uttag och erforderlig hantering av utrustning är en vital del av ambulanssjukvårdens verksamhet. Falck Ambulans AB har även under 2015 arbetat oförtrutet med kamrats-stödsverksamhet som för anställda betyder mycket.
  1. Ambulanssjukvården i Skaraborg bör uppmärksammas för sin utbildningsverksamhet som tekniskt ligger i framkant och borgar för att man tar utbildningsfrågorna på allvar. Ambulanssjukvården i Skaraborg ska även ha ett tack för god lokal samverkan under 2015 i för medlemmar viktiga frågor.
  1. Ambulanssjukvården i Jönköping och Kalmar län berömmer vi för deras lyhördhet rörande individuella arbetstider och deras goda dialog för att uppnå samverkan.

Det finns förstås många fler goda exempel på verksamheter som går framåt, vilket kommer att uppmärksammas löpande under 2016, på samma sätt som vi synliggör och riktar udden mot verksamheter som inte hedrar stjärnan.

God Jul från Sveriges ambulansfack No 1.

 

ANNONSER