Bättre vårdmiljö när sheriffens helikopter pensioneras

Region Jämtland Härjedalen kommer att byta ambulanshelikopter 2017.
”I dag anpassar vi oss efter helikoptern, nu anpassas helikoptern efter vår verksamhet”, säger narkossjuksköterskan Gustav Carlsund.

Det har varit ett relativt lugnt dygn för ambulanshelikoptern, berättar narkossjuksköterskan Gustav Carlsund.
Bara en patient som i går transporterades från Årefjällen. Gustav Carlsund har visserligen precis gått av ett dygns-långt skift på basen vid Göviken i Östersund, men har fortfarande energi kvar att berätta om ett helt annat skiftbyte som kommer att äga rum om drygt ett år.
I början av 2017 går Region Jämtland Härjedalens ambulanshelikopter i pension efter att ha flugit sedan 1991.Gustav_Carlsund

Först i Norden med nya helikoptern
Dagens helikopter är utformad för att klara många typer av uppdrag.
De första åren flög den för en sheriff i Florida, sedan tio år som ambulanshelikopter i Pennsylvania, innan den kom till Östersund år 2005.
Nu kommer Region Jämtland Härjedalen att bli först i Norden med att använda helikoptern AW169, en modell som är anpassad för just helikopterambulansflygning.
Framför allt betyder det att vårdmiljön blir bättre.
– Utmaningen i en ambulanshelikopter är åtkomsten till patienten. När vi flyger tappar vi ett viktigt sinnesorgan – hörseln. Motorbullret gör att vi inte kan höra patienternas andningsljud eller vad de säger. Därför behöver vi vara duktiga på att använda våra andra sinnesorgan. Att känna, se och mäta. Men det är trångt och lågt i tak, så det är svårt att få en god överblick, säger Gustav Carlsund och visar hur hans huvud slår i taket när han sitter fastspänd där bak.
I den nya helikoptern är kabinen lite bredare, lite högre och lite längre.
Där kommer Gustav Carlsund och hans kollegor att kunna sitta rakt bakom patientens huvudända, vilket är viktigt eftersom de till skillnad från i vägambulansen har möjlighet att söva patienterna och ta över deras andning.

Färdiginredd för ambulansverksamhet
– Sedan finns det ett enormt reglemente inom flygbranschen. Att få skruva fast någonting i kabinen är otroligt besvärligt. Det krävs många tester, vilket gör att prislappen blir hög. I dag löser vi det genom att ha löst hängande inredning. Den nya helikoptern är inredd för just ambulansverksamhet, med fästen för vår medicintekniska utrustning och det ger oss en bättre överblick, berättar Gustav Carlsund.
För ambulanshelikoptern är både bus-väder och strålande sol utmaningar. I dag väljer de ibland att inte lyfta eftersom vädret kan vara för dåligt på plats. Med en bättAW169re väderradar kommer det att bli lättare att bedöma vilket väder de har framför sig.
När det är varmt ute får helikoptern sämre lyftkraft och de får då räkna på både bränslemängd, destination och hur många personer de kan ta med sig.
Med nya och betydligt starkare motorer kommer det problemet helt att försvinna.
Samtidigt kommer de mellan 700 och 800 transporterna varje år att gå både mjukare och tystare.

– I dag anpassar vi oss efter helikoptern, nu anpassas helikoptern efter vår verksamhet, säger Gustav Carlsund.

FAKTA:

► Förra året gjorde helikopterambulansen 734 transporter. På basen vid Göviken finns även en vägambulans som körde 443 uppdrag i fjol.

► Ambulanshelikoptern har beredskap dygnet runt sedan 1980.

► Ombord finns alltid pilot, HEMS-crew och narkossjuksköterska, vid behov även narkosläkare.

► Region Jämtland Härjedalen har sedan 2008 haft avtal med Scandinavian Air Ambulance. Det befintliga avtalet förlängs nu till och med 2021. Samtidigt har parterna kommit överens om att ersätta den gamla helikoptern med en ny modell, AW169.

 

Text och Foto:  Andreas Larsson

ANNONSER