Framgångsrik isbrytning för Triton

Kustbevakningen-6Kustbevakningen-7

KBV 002 har assisterat fartyg vid fem tillfällen till och från Karlsborg längst norrut i Bottenviken. Vädret har mestadels varit blåsigt med omkring 15-20 m/s och istjocklekar runt 30-50 cm men med stora områden med sammanpressad is och isvallar. Personalen har även samtränat med de ordinarie isbrytarna som är stationerade i området.

– Det har gått väldigt bra. Det är intressant att få vara med om ett sådant här försök och utprovning. Hela besättningen är positiv till den nya arbetsuppgiften, säger befälhavare Örjan Eriksson.

–  Vi har ett fint stöd från de två representanterna från Sjöfartsverket som är med ombord i Triton. De verkar nöjda med oss och Triton hittills, säger Örjan.

På torsdag lägger Triton till i Luleå för besättningsbyte, därefter återstår två veckor med isbryteri.

Enligt planerna kommer Triton att vara tillbaka i sin hemmahamn Slite på Gotland den 12 mars. Därefter sker utvärdering av uppdraget, bland annat utreds vilka tekniska förbättringar och eventuella personalförstärkningar som kan behöva göras för att fartyget bättre rustat för att utföra uppgiften som hjälpisbrytare i framtiden.

Provverksamheten som isbrytare är en del av regeringsuppdraget till Försvarsmakten, Kustbevakningen och Sjöfartsverket att effektivare utnyttja statens maritima resurser.

Källa och foto: Kustbevakningen

ANNONSER