Dynamisk dirigering ger skåningarna snabbare hjälp

Den 1 oktober 2014 införde Falck så kallad dynamisk dirigering i sydvästra Skåne. Dynamisk dirigering innebär att ambulanserna primärt utgår från en ambulansstation. Ambulanserna dirigeras därefter (av SOS Alarm) dit där de gör bäst nytta för patienterna. När exempelvis en ambulans i Trelleborg får ett uppdrag styr ambulansdirigenten en annan ambulans att köra mot Trelleborg för att upprätthålla beredskapen i området. På så sätt behöver inte ett område vara tomt på ambulans och det finns en ambulans nära till hands. Då används resurserna på bästa sätt.

Efter snart fem månader med den dynamiska dirigeringen visar statistiken att den har varit en framgång. I januari 2014 var mediantiden på prio 1-larm (insatstiden från det att ambulansen får sitt larm till dess att den är framme på platsen för incidenten) 12,10 minuter för Trelleborg. I oktober 2014 infördes dynamisk dirigering och nu i januari 2015 är insatstiderna i Trelleborg 11,12 minuter, en klart lägre siffra än innan den dynamiska dirigeringen infördes. I Skurup har mediantiden sjunkit kraftigt från 14:05 minuter till 09:46 minuter.

– Region Skånes mål har varit att sänka insatstiderna på landsbygden och att det inte skulle försämras för Sydvästra Skåne som helhet. Det har vi verkligen lyckats med. Att insatstiderna för Skurup har förbättrats med hela fyra dryga minuter känns extra bra. Vi är stolta över att kunna erbjuda en välfungerande och patientsäker ambulanssjukvård, och dessutom med dessa förbättrade insatstider, säger Sven Enqquist, vd Falck Emergency.

Under perioden har antalet prio 1-uppdrag i hela området ökat marginellt, störst har ökningen varit i Malmö.

Dynamisk dirigering gynnar hjälpsökande En annan av de stora vinsterna med den dynamiska dirigeringen är just att ambulanserna finns där de behövs. Det betyder att ambulanserna kanske inte syns så tydligt inne på ambulansstationen och väntar på uppdrag, utan de är där de gör bäst nytta, nära patienterna. – Med det här nya sättet att hantera ambulansresurserna finns de där de behövs som allra bäst och det har också medfört att de invånare i sydvästra Skåne som är i behov av ambulans kan få hjälp snabbare, säger Sven Engquist.

 

Förändringar i insatstider, perioden januari 2014, jämfört med januari 2015

Ort Insatstid januari 2014 Insatstid januari 2015
Trelleborg 12:10 11:12
Svedala 17:12 16:18
Vellinge 16:15 13:48
Skurup 14:05 09:46
Malmö 09:12 10:11

Källa: SOS Alarm

För ytterligare information, kontakta: Lotta Smith, Kommunikationsansvarig Falck Sverige: 073-37 30 112

ANNONSER