Filipstads ambulanspersonal bäst i Europa på HLR

Det är intresseorganisationen PHSIG som ligger bakom studien. Den inleddes i april förra året och har genomförts i tio europeiska städer. Från stora London till lilla Filipstad. Syftet var att undersöka användningen av simulationsträning och dockor samt hur mer övning kan påverka det dagliga arbetet.
– Enkelt uttryckt kan man säga att vi har genomfört två stora tester med ett halvårs mellanrum. Tiden mellan testerna har vi ägnat till att öva HLR, säger Peter Nordin.

79 000 kompressionerFilipstad-2
I testerna mättes en lång rad parametrar och verktyget som användes, själva dockan, är bland det mest avancerade som går att hitta för övning av basal HLR, enligt Peter Nordin.
– Den mäter det mesta, hur mycket luft man får i, hur mycket man trycker ner eller lyfter upp bröstkorgen, frekvens eller placering av händerna. För ändamålet är det den bästa dockan som finns.
Det första testet var något av en besvikelse för personalen.
– Man kan konstatera att vi inte var riktigt så bra som vi trodde.
Men bortsett från att undersöka hur ett ökat mått av övning kan påverka HLR-utövandet innehöll studien också ett tävlingsmoment som gick ut på att göra störst förbättring på sex månader. Där vann Filipstad klart.
– Det blev en sporre förstås och vi övade ganska mycket. Utrustningen visade at vi hade gjort 79 000 kompressioner under det halvår studien varade, säger Peter Nordin.

Ett nytt grepp
Det som har förändrats hos personalen i Filipstad är de små detaljerna.
– Ett bra exempel är att många använde pek- och långfingrarna vid HLR på barndockan tidigare, men i stort sett alla har förändrat sitt grepp. Nu håller man i hela dockan och trycker ner bröstkorgen med tummarna. Testen visade också att många var för försiktiga med barndockan, säger Peter Nordin.
Att studien har utvecklat arbetet i Filipstad tvekar han inte en sekund på.
– Det törs jag påstå. Nu har vi förvisso övat mer än vanligt, men övar man ofta så minskar man sin egen osäkerhet. Resultaten från studien talar sitt tydliga språk.

Bildtext: Britt Eklund och Tina Eriksson under ett av många övningstillfällen.

Källa: Landstinget i Värmland

ANNONSER