Dubbel utlarmning vid hjärtstopp

Överenskommelsen mellan länets samtliga kommuner och landstinget har som syfte att öka möjligheten till överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus i Kalmar län. Den enhet som kommer först fram ska starta hjärt- och lungräddning, använda hjärtstartare och kunna ge syrgas.

Landstinget förbinder sig att ge personal inom räddningstjänsten grundutbildning och årliga repetitionsutbildningar så att de på ett medicinskt säkert sätt kan agera.

Redan i dag ligger samtliga kommuner i länet på den övre halvan i landet när det gäller tid från larm till ambulans tills den kommit fram till patientens adress. Mediantiden i länets tolv kommuner ligger mellan 11,1 och 17,5 minuter att jämföra med landets lägsta tid 8,5 och den högsta 33,9 minuter.

– Vi har korta mediantider i länet. Men vi måste sträva efter att få ännu kortare tider inte minst när det gäller hjärtstopp, därför är det viktigt att både ambulans och räddningstjänst med utbildad personal samtidigt larmas ut, säger Matti Pajaujis, verksamhetschef för ambulanssjukvården i Kalmar län.

Bakgrunden till satsningen är att 150 personer i länet årligen drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus, av dessa överlever bara 10-15 personer. Tiden från hjärtstoppet till defibrilleringen med hjärtstartare är avgörande för överlevnaden.

– Sannolikt kan vi rädda ytterligare liv med dubbel utlarmning, säger Matti Pajaujis.

De nya avtalet som går under namnet SAMS (SAving More lives in Sweden) ersätter tidigare så kallade IVPA-avtal, som inte omfattade samtliga kommuner i länet.

Mer information

Matti Pajaujis, verksamhetschef, ambulanssjukvården i Kalmar län: 070-608 42 68

ANNONSER