VG-regionen på väg mot egen ambulansdirigering

SOS-Alarm-2

Bildtext: AmbuAlarms Incitamentsbarometer. Siffrorna är maskade eftersom informationen inte är offentlig.

Det är ett missnöje med SOS Alarms sätt att sköta dirigering och prioritering som ligger bakom planerna.

– Vi är övertygade om att verksamheten fungerar bättre om det är utbildade sjuksköterskor som tar emot patientsamtalen. SOS har misslyckats med att hålla kompetensen på den nivå som varit inskrivet i kontraktet mellan regionen och SOS Alarm, säger verksamhetschefen Bengt Asplén vid AmbuAlarm i Göteborg.

Enhet för övervakning. AmbuAlarm är Västra Götalandsregionens speciella enhet som följer upp statistik och kvalitet på ambulansalarmeringen i regionen. Det sker genom att man övervakar SOS Alarms bemanning, prioritering och dirigering av ambulansuppdrag och sedan kartlägger och utvärderar de faktiska kvalitetsnivåerna.
Enheten lyder under PKMC, alltså det prehospitala och katastrofmedicinska centrumet i Göteborg.

AmbuAlarm inledde sin verksamhet samtidigt som det nuvarande avtalet med SOS Alarm trädde i kraft 2009. De ansvariga i regionen ville följa upp att SOS Alarm verkligen har förmågan att leverera det som avtalet mellan regionen och SOS stadgar. Idag är verksamheten etablerad och sex personer arbetar inom enheten, varav två med uppföljningsarbetet.

Avtalsbrott
Uppföljningarna har alltså visat att SOS Alarm inte följer avtalet gällande kompetensnivåerna och vad som händer när (det förlängda) avtalet mellan regionen och SOS Alarm går ut nästa höst är ännu inte bestämt.
Men det lutar åt att regionen tar över ambulansdirigeringen i egen regi, precis som treklöver-landstingen i Uppsala, Västmanland och Södermanland gör i juni 2015 (se nr 3-2014 av Samverkan 112).
AmbuAlarm har under en tid förberett ett eventuellt övertagande och påbörjat de tekniska sonderingarna för att organisera en egen larmcentral.
– Det pågår en dialog med ett antal tänkbara leverantörer av utrustning och vi har påbörjat arbetet med att skriva en kravspecifikation inför en upphandling, berättar Bengt Asplén.
– Vi samverkar också och utbyter erfarenheter med landstingen i treklövern och med 3-4 ytterligare landsting som går i liknande tankar.
Det som återstår är ett politiskt beslut, innan förberedelsearbetet kan gå igång på riktigt allvar. Politikerna tar i oktober ställning till tjänstemannaförslaget att regionen ska ta över i egen regi.

VG-4

Kompetensen viktig
Bengt Asplén ser kompetensfrågorna som en av nycklarna till att kunna bedriva en framgångsrik ambulansdirigering. Han hoppas att regionen som arbetsgivare bättre kan ta hand om vårdpersonal och utveckla en bra organisation för ambulansdirigering i nära samklang med sjukvårdens vårdkedjor och övrig vårdintegration.
Möjligheten att låta legitimerade sjuksköterskor växla mellan arbete på larmcentral, akutmottagning och i ambulans skulle göra arbetet på larmcentralen mer attraktivt och därmed underlätta rekrytering, hoppas han.
– Dessutom skulle en sådan arbetsväxling vara kompetensutvecklande och personligt utvecklande för personalen, säger Bengt Asplén.

AmbuAlarm har superkoll. AmbuAlarm är Västra Götalandsregionens egna enhet för styrning, utveckling och uppföljning av ambulansalarmering, dvs. prioritering och dirigering av ambulansuppdrag. AmbuAlarm sköter också alla strategiska kontakter mellan VGR:s prehospitala verksamheter och SOS Alarm.

Text: Mats Thorner  Foto: AmbuAlarm

VG-3

 

VG-5

 

ANNONSER