Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

”Ebola-ambulans” i Östergötland

Ebola-ambulans-2Nu står den i vilket ögonblick som helst redo att lastas i ett Herkulesplan från det svenska försvaret och kan erbjuda ambulanstransporter över längre sträckor där omlastningar av patienten inte är möjliga eller önskvärda. Den specialanpassade ambulansen är ett resultat av flera års samarbete mellan infektionskliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping och Ulfab/Falck. Bakgrunden till hela projektet är behovet av att ha tillgång till transportmöjligheter av det här slaget och siktet är framför allt inriktat mot transport av patienter med smittsamma sjukdomar.

För att leva upp till kraven har Sprintern byggts om med två helt skilda syften. Det ena handlar om smittskyddet. Ulfab/Falck-Sprintern är ombyggd, anpassad och godkänd för högisoleringstransporter av patienter med smittsamma infektioner. Det andra handlar om flygtekniska anpassningar. Ulfab-Sprintern är ombyggd och godkänd för flygningar med det svenska försvarets Herkulesplan. Allt är förberett, anpassat och övat för snabbast tänkbara lastning och lossning i buken på en Herkules.

När det gäller smittskyddsfunktionerna har ambulansen utrustats med ett fläktsystem som skapar ett undertryck i sjukhytten. Genom ett kontinuerligt utsug av luft skapas undertrycket och garanterar samtidigt att all eventuell luftsmitta fastnar i de filter som finns i fläktsystemet.

Skåpets bakre dörrkarm har dessutom fått anpassningar som innebär att en uppblåsbar luftsluss kan anslutas och möjliggöra för intensivvårdspersonalen att komma in och ut ur sjukhytten utan smittspridning.

För att klara av alla sjukvårdande funktioner under långa transporttider har Sprintern också utrustats med dubbla uttag för laddström, elsystemet är förstärkt, en extern kompressor kan anslutas och syrgasförrådet är dubblerat till 8 000 liter jämfört med ett traditionellt.

När det gäller de flygsäkerhetsmässiga kraven har fordonet fått fästöglor i chassit för lastsäkringen i Herkules. Även fordonets tyngdpunkt finns angiven på karossen för att ge information till flygpersonalen i samband med lastningen.

Dessutom är hela bilen inventerad och skärmad vad gäller elektromagnetisk strålning, så att ambulansens funktioner och system inte ska störa de system som finns i flygplanet.

Text: Mats Thorner

Bildtext:  Så här ser det ut när ambulansen står parkerad med luftslussen ansluten. Under flygningarna är uppställningen densamma inne i Herkulesplanet. (Foto: Ulfab)

Bildtext:  Patientomhändertagandet i högisoleringsambulansen svarar infektionsklinikens personal för, här iklädda smittskyddsdräkter. (Foto: Ulfab)