Marknadsnyhet

Ambulansträningscenter i Skövde

Ett nytt simulatorträningscenter för ambulanssjukvård i Skövde, en nationell forskningsplattform med simuleringsträning och en certifieringsorganisation för hela Sveriges ambulanssjukvård. Det håller nu på att bli verklighet genom ett samarbete mellan Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås och Västra Götalandsregionen.

Att se och beskriva verkligheten

Vad det handlar om är att olika människor uppfattar och beskriver samma verklighet på olika sätt. Vi ser ambulanssjukvården genom olika ”glasögon”