18 år sedan 112 infördes

– Ett av motiven var att man nu ville ha ett gemensamt nödnummer för hela EU, säger Anders Klarström, presstalesman SOS Alarm. Då fler människor i ökad utsträckning väntades resa och uppehålla sig under längre perioder i andra länder så infördes det europeiska nödnumret som skulle vara lätt att komma ihåg.

I EU är kännedomen relativt låg kring det europeiska nödnumret, endast 51 procent känner till att man kan ringa 112 och många länder i EU har ännu inte gått över till 112 fullt ut.

– Men i Sverige är kännedomen desto högre, hela 96 procent känner till nödnumret 112, säger Anders Klarström. Vi gör vad vi kan för att sprida kännedomen om nödnumret och vad det ska användas till.

Läs mer om nödnumret 112 i SOS Alarms 112-rapport på www.2013.sosalarm.se/112-i-sverige/

Källa: SOS Alarm

ANNONSER