Säkrare transport av nyfödda

airborn
De är också harmoniserade mot svensk och europeisk lagstiftning.
– Orsaken till revideringen är att det skett en utveckling av fixeringssystem för såväl barnet i kuvösen som för kuvösen mot olika underreden. Barnets säkerhet som passagerare gynnas och även personalens säkerhet vid i och urlastning och under transport, berättar Uwe Ewald, professor på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Detta och andra områden som skulle kunna göra neonatala transporter ännu säkrare och som inte finns specificerade i befintlig standard erska upp till diskussion i den europeiska standardiseringsgruppen. Gruppen vill också titta på vissa gränssnitt kring fastsättning av kuvös har som har varit svåra att följa enligt gällande standard.
Enligt beslut av den europeiska standardiseringsorganisationen CEN har Sverige och SIS fått i uppdrag att leda revisionsarbetet.
– Arbetsgruppen kommer att ha sitt första möte våren 2014 och SIS kommitté Ambulanssjukvård välkomnar fler deltagare som vill vara med i arbetet att påverka krav för framtidens transportkuvössystem, säger Joakim Falk, projektledare.
De europeiska standarderna för tranportkuvössystem heter
Sjukvårdsfordon med utrustning - Transport av kuvöser - Del 1: Krav på gränsnitt (SS-EN 13976-1) och Sjukvårdsfordon med utrustning - Transport av kuvöser - Del 2: Systemkrav (SS-EN 13976-2). 
Målgrupp för standarden är tillverkare och leverantörer, myndigheter, intresseorganisationer och hälso- och sjukvården.
Är du intresserad av att delta eller vill du ha mer information? Välkommen att kontakta Joakim Falk, projektledare på SIS, joakim.falk@sis.se tfn 08-555 522 59 

ANNONSER