Specialfordon

Specialistsjukvård på väg

Som turist skulle de komfortabla sätena, den mjukt fjädrande gången och den smidiga följsamheten i trafikflödet uppskattas. Men för de som den unika intensivvårdsambulansen är avsedd för handlar det om något helt annat – en transport för att rädda liv.

Artikel

Säkrare transport av nyfödda

Nu startar CEN en revision av standarderna för transportkuvössystem. De har stor betydelse för att göra transporter av små barn säkrare.