Ambulans-nytt från Västerbotten

Ambulanssjukvården ingår tillsammans med akutmottagningarna vid länets tre sjukhus och Akut- och katastrofmedicinskt centrum i länskliniken Akutsjukvården Västerbotten. I nuläget finns det 18 dygnsambulanser, två dagambulanser och en akutbil. En ambulanshelikopter är placerad i Lycksele.

Ambulanssjukvården genomför årligen omkring 24 500 uppdrag.

Landstingsstyrelsen beslutade 2012-01-31 att upphandla ambulansentreprenader i orterna Norsjö, Dorotea, Sorsele, Storuman, Tärnaby, Vilhelmina och Vindeln. Falck Ambulans AB tilldelades upphandlingskontrakt för entreprenaderna i Norsjö, Sorsele, Storuman, Tärnaby, Vilhelmina och Vindeln. 

Ambulanssjukvården i Dorotea AB tilldelades upphandlingskontrakt för Dorotea. Samtliga avtal gäller från 2012-06-01 till 2015-06-01, med möjlighet för landstinget och förlängning i ytterligare upp till 12 månader.

I hälso- och sjukvårdsnämndens handlingar på www.vll.se finns mer att läsa om bakgrunden till alla beslut, samt motioner och yttranden.  Publicerat av Anja Hansen

ANNONSER