Artikel

Ambulans-nytt från Västerbotten

Landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnd har sammanträtt. Nämnden beslutade bland annat att en översyn av ambulansverksamheten i länet ska göras.