PRACTICE slutövar på Sandö

Syftet med övningen är att utvärdera ett CBRN-övningsmaterial som är tänkt att förbättra planering och hantering av incidenter med kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) och nukleära (N) ämnen. Materialet finns i en interaktiv databas-baserad verktygslåda som tagits fram under projektet.

Under projektets sista övning är det dags att utvärdera nyttan av och kvaliteten på träningsmaterialet i verktygslådan. De som deltar i övningen är yrkesaktiva och studenter inom polis, ambulans och räddningstjänst. Deltagarna har i en tidigare övning i Umeå i mars visat sina ursprungliga färdigheter i ett incidentscenario. Därefter följde en tid för träning med övningsmaterialet. Nu är det dags för deltagarna att genomföra en liknande övning på Sandö. Vid övningen mäts träningens effekt. Både yrkespraktiserande och studenter utvärderas för att jämföra effekten av träningen vid olika förkunskapsnivåer. 

I anslutning till workshopen anordnar MSB den 8 maj en större samverkansövning i Sandö. PRACTICE har bidragit med skapandet av ett av scenarierna som kommer att utspelas då.

Europeiska CBRNE-centret och MSB hälsar media välkomna till PRACTICE-övningen.

Tid: Tisdag 6 maj. Samling för media kl 13.30 för information och utdelning av västar.
Plats: Vid receptionen på MSB i Sandö, Kramfors kommun. För att få beträda övningsområdet krävs särskild väst. Detta samt närmare instruktioner fås vid ankomst.

Ingen föranmälan krävs. Medtag presslegitimation.

Bildtext: Två brandmän tar hand om en skadad vid den simulerade katastrofövningen i Umeå som hölls i mars. Foto: Andrea Gillgren/Europeiska CBRNE-centret

För mer information, kontakta gärna:

Kontaktperson på plats:
Andrea Gillgren, informatör Europeiska CBRNE-centret, Umeå universitet Telefon: +46 90 786 79 18

Kontaktperson för MSB:s samverkansövning 8 maj:
Fredrik Solvang, presskontakt MSB Sandö
Telefon: +46 10 240 21 78

FAKTA Europeiska CBRNE-centret och PRACTICE
• Europeiska CBRNE-centret arbetar med forskning, övning och utbildning inom områdena för säkerhet och sårbarhet, särskilt med avseende på incidenter med kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R), nukleära (N) och explosiva (E) ämnen. Centret koordinerar, leder och deltar även i ett antal regionala och internationella EU-projekt i olika storleksordning.
PRACTICE är ett av dessa projekt. Syftet med PRACTICE (Preparedness and resilience against CBRN terrorism using integrated concepts and equipment) är att skapa mjukvara i form av en verktygslåda med integrerade och kommunicerande CBRN-specifika krishanteringsverktyg, till exempel simulerings- och modelleringsprogram, dekontamineringsprocedurer och kriskommunikationsmanualer. Vid en kris matas verktygslådan med befintlig information om incidenten. Verktygslådan förser sedan användaren med förslag på verktyg som kan användas och åtgärder som bör vidtas. Verktygslådan innehåller även ett träningsmaterial. Verktygslådan ska göra krishanteringen enklare även för icke CBRN-tränad personal. Förhoppningen är att projektet ska minska fragmenteringen och öka effektiviteten och samarbetsförmågan över landsgränserna i Europa vid CBRN-händelser. I PRACTICE deltar 25 parter från 11 länder. Projektet koordineras av Europeiska CBRNE-centret, finansieras av EU:s sjunde ramprogram (FP7) och har en budget på totalt 11,7 miljoner Euro. 

Läs mer om PRACTICE och Europeiska CBRNE-centret

ANNONSER