Efterlysning!

Hur såg det ut på din ambulansstation förr i tiden?

Artikel

Det krävs en nationell lägstanivå för ambulanssjukvården

Nära fyra av tio ambulansstationer klarar inte sina mål för prio1-larm. En av tio har dessutom börjat mäta hur snabbt ambulansen lämnar stationen istället för hur snabbt man ska nå en människa i akut behov av ambulans, det visar en ny undersökning från Riksförbundet HjärtLung.

Marknadsnyhet

Världens största civila sjukhusfartyg

Fartyget har plats för 154 patienter och 600 anställda. Det kommer att arbeta över hela världen med 9-10 månaders stopp i varje hamn.