Västerbotten leder nationellt ambulansflyg

– Jag ser uppdraget som en bekräftelse på att landstingets mångåriga satsning på profilområdet luftburna intensivvårdtransporter vunnit nationell respekt och förtroende, säger landstingsdirektör Anders Sylvan.

I dagsläget har landstingen i norra sjukvårdsregionen en gemensam organisation för ambulansflyg. I avtalet ingår flygplan med bemanning i form av pilot och sjuksköterskor samt medicinteknisk utrustning.

När ambulansflyget blir nationellt ska flygplan med piloter upphandlas medan Västerbottens läns landsting själva ska stå för medicinteknisk utrustning, sjuksköterskebemanning samt koordineringscentral.helgebrandström

Det är ett stort och ansvarsfullt uppdrag som landstinget har tilldelats.

– Det är glädjande att ha fått förtroendet. Vi har sedan tidigare en god erfarenhet och kompetens av att koordinera sjuktransporter över långa avstånd i norra Sverige, vilket kommer att komma väl till pass, säger Peter Olofsson (S), landstingsstyrelsens ordförande.

– Den samlade erfarenheten vi har här är unik i landet, säger Helge Brändström, beredskapsöverläkare och medicinsk chef för flygenheten i Västerbottens läns landsting.

Arbetet med att organisera ambulansflyg för 20 av landets 21 landsting och regioner är omfattande. En styrgrupp med representanter från olika delar av landet har förberetts, liksom en projektgrupp och projektledare.

Upphandlingen av flygplanen; 2 turbopropplan vardera för norra respektive mellersta/södra Sverige samt ett jetplan för hela landet, är igång och innan sommaren kommer det att vara klart med operatör.

Var koordineringscentralen kommer att finnas har redan varit föremål för spekulationer:

– Det är en fråga som ännu är under utredning, säger Helge Brändström.

När det formella beslutet om att ta på sig uppdraget nu har fattats av landstingsstyrelsen kommer man också att börja rekrytera sjuksköterskor.

När det gäller sjuksköterskeförsörjningen kommer man att samarbeta med Landstinget i Uppsala län. Det har logistiska fördelar då en andra bas för flygplanen kan finnas vid Arlanda.

– Vi hoppas kunna ta tillvara på den erfarenhet och kompetens som finns hos sjuksköterskor som tidigare arbetat med ambulansflyg, säger Helge Brändström.

Svenskt ambulansflyg, som sannolikt blir namnet på enheten, kommer organisatoriskt att finnas under Centrum för intensiv- och postoperativ vård vid Norrlands universitetssjukhus.

För mer information, kontakta:
Helge Brändström, beredskapsöverläkare och medicinsk chef för flygenheten i Västerbottens läns landsting, 090-785 38 58 eller 070-319 07 95.

Vänliga hälsningar, Anja Hansen, Kommunikationsstaben

Bildtext: Helge Brändström

ANNONSER