Rejza är Sveriges andra sjöräddningshund

– Jag är jättenöjd. Vi har tränat mycket och Rejza har också mognat sedan förra året, säger Hasse Stierna och berättar att Rejza jobbade bra och balanserat under hela testdagen.
Redan förra hösten var Hasse och Rejza nära en certifiering. Domarna imponerades redan då av Rejzas driv och entusiasm, men den gången var det bara schäfertiken Orka och Anette Stierna som blev godkända.
Under årets provtillfälle arbetade Rejza från fören på en sjöräddningsbåt. Uppgiften är att lokalisera försvunna personer med hjälp av luktsinnet.
Ett delprov sker i fullständigt mörker. På 400 meters håll och på 20 minuter hittade Rejza två personer på en ö.
Det första delprovet skedde i dagsljus. På en timme lokaliserade Rejza tre personer på tre olika öar.
Inom kort blir det klart vid vilken SSRS-station landets nya sjöräddningshund och förare ska stationeras.

MSB har stått för finansieringen av utbildningen
– Nu ska jag utbilda mig till besättningsman och så ska vi självklart fortsätta träna, säger Hasse Stierna.
Rejza är fyra år gammal och sedan tidigare utbildad räddningshund. Räddningshundar söker efter människor i exempelvis rasmassor.
Att Rejza är Sveriges andra sjöräddningshund är resultatet av ett samarbete mellan Sjöfartsverket, Svenska Brukshundklubben och Sjöräddningssällskapet. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjöräddningen i Sverige och har varit kravställare.
Svenska Brukshundklubben har ansvarat för utbildningen i samarbete med Sjöräddningssällskapet, där Orka och hennes förare nu ingår i besättningen på Dalarös sjöräddningsstation.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har stått för finansieringen av utbildningen.
Sjöfartsverkets målsättning är att det i framtiden ska finnas certifierade hundar för sjö- och flygräddningsinsatser på strategiskt valda platser i landet.
Text: Sjöfartsverket

ANNONSER