Smarta ”fraktare” för IVPA-insatser på Åstol

 På Åstol finns i dag runt tvåhundra bostadshus. Knappt hälften av dem är bebodda året runt, resten ägs av sommargäster. Hela den tätbebyggda miljön är unik, även om vissa hus har byggts om och byggts till. Öns nyaste hus byggdes 2005. Det var ett monteringsfärdigt hus som flögs ut till ön med helikopter.
Åstol är utan fast landförbindelse vilket kan innebära minst 30 – 40 minuters insatstid för räddningstjänst och ambulans som kommer från Tjörn med färjan Hakefjord.
Åstol betjänas av Räddningstjänst Tjörn.
Tiden förlängs ibland ytterligare på grund av dåliga och svåra väderleksförhållanden.  Det finns en landningsplats för helikopter på södra sidan av ön, men helikoptertransporter är dock ganska sällsynta.
– Helikoptern har ett stort upptagningsområde, hela Västra Götaland, och är ofta på annat håll, när någon har blivit allvarligt sjuk eller skadad på Åstol berättar Olle Myrberg som är depåchef för Räddningsvärnet på Åstol.
Att agera vid olyckor eller andra händelser är en självklarhet för invånare och näringsidkare på Åstol.
Därför har öns Räddningsvärn med sin frivilliga jour ett stort engagemang och ansvar att vid dessa tillfällen hjälpa, samordna och samverka vid insatsen.

Tillhör Räddningstjänst Tjörn
Räddningschefen på Tjörn, Carl-Ian Bissmark, berättar att när han började som räddningschef kom Olle Myrberg från Åstol upp och knackade på hans dörr. Olle hade hittat en begagnad bagagevagn på en flygplats som han ville köpa och bygga om till ”Assistansvagn”.
Räddningschefen tyckte att inköpet lät lite märkligt men Olle Myrberg fick fria händer att både köpa och bygga om bagagevagnen.
Nu har Åstol både en brand- och en sjuktransportvagn som man kopplar till Räddningsvärnets egen specialbyggda fyrhjuling.

Räddningsvärn
Räddningsvärn skiljer sig på många väsentliga områden från både deltids- och heltidsbrandmän. Personer som ingår i Räddningsvärnen har ingen lön utan består endast av frivilliga krafter. Ersättning utgår endast för den tid som uppdraget pågår. Till skillnad från både hel- och deltid har de inte befogenheter att rök-dyka, alltså att utrustade med lufttuber och andningsmask tränga in i rökfyllda utrymmen.
Det finns inte heller några formella utbildningskrav för dem som ingår i ett Räddningsvärn.
– Vi får larm via personsökare och SMS. När ett larm kommer så tar det inte många minuter innan någon eller några av öns brandmän eller RR-personal (Resurs Räddning) står utanför brandstationens dörr, beredd att hjälpa till, berättar Olle Myrberg.
Färjan som trafikerar öarna Åstol och Dyrön är idag för liten. Många av regionens MB Sprinter ambulanser får helt enkelt inte plats ombord.
– Det är bara Tjörnambulansen, av typ MB Vito, som får plats på färjans däck. Vi är således i behov av, att färjan byts ut eller byggs om, för att kunna ta emot dagens ambulanser på Åstol, säger Olle Myrberg.

Resurs Räddning (RR)
Olle Myrberg berättar vidare.
– Vårt arbetssätt skiljer sig nog ganska märkbart,  från övriga delar av Sverige. Vi har engagerat både läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och hemtjänstpersonal som bor på ön, i en kompletterande grupp, kallad Resurs Räddning (RR). Gruppen  sorterar numera under Räddningsvärnet Åstol, som i sin tur lyder under Räddningstjänsten Tjörn.
Personalsammansättningen av kvinnor, män, åretruntboende och fritidsboende inom styrkorna ges stort spelrum, något som möjliggör anpassningar till uppdragens förutsättningar.
– Jag är räddningsledare innan högre befäl anländer, och tar de beslut som behövs.
– Även öns räddningsfordon skiljer sig från mängden. Våra speciella behov har tvingat fram helt nya konstruktioner och byggnationer. Och flera av dessa har kommit andra kommuner till nytta avslutar Olle Myrberg.
Åstols Räddningsvärn och RR-grupp gör ett ideellt arbete för att de vet att de behövs och för att de ser vad det betyder för öns invånare och besökare.

Utan alla våra frivilliga krafter blir samhället bräckligt. Och tron på att det offentliga ska göra allt och klara allt fungerar inte i vår komplicerade värld.
Alla frivilliga insatser är guld värda!

Text: Sven Åsheden   Foto: Räddningsvärnet Åstol

ANNONSER