1 200 engelska ambulanser ska använda Ortivus patientjournal

National Health Service i UK utnämnde i juni Ortivus som leverantör av elektronisk patientjournal för södra England. Efter utnämningen vidtog kontraktsarbete och nu har avtal slutits mellan Ortivus och två ambulanstruster, South Central Ambulance Service NHS Foundation Trust samt South Western Ambulance Service NHS Foundation Trust.

Avtalen avser en tjänsteleverans för cirka 1200 ambulanser över en period om fyra år, med option på två års förlängning. De beräknade intäkterna för dessa båda avtal uppgår till drygt 100 MSEK över fyraårsperioden. Utrullningen påbörjas under våren 2014. Cirka hälften av intäkterna förväntas påverka bolagets kassaflöde positivt redan under 2014.

”Avtalen är ett kvitto på att vi med satsningar och hårt arbete lyckats vinna en genombrottsaffär inom journal och beslutsstöd. Nu fokuserar vi på att göra leveransen lika framgångsrik, för att ge kunderna maximalt värde för deras investering och Ortivus den bästa positionen i en växande marknad”, säger Carl Ekvall, VD för Ortivus AB

För ytterligare information kontakta: Carl Ekvall, VD, Ortivus AB, tel +46 (0)703 832 012, www.ortivus.com

ANNONSER