Ökad efterfrågan på sjuktransporter i Halland

Uppföljningen för Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik till och med oktober månad visar att uppdragen ökat under året både när det gäller ambulansuppdrag (8 procent) och liggande sjukresor (15 procent).

En ökning ses även av antalet samtal till 1177 (11 procent). Anledningen är att man har fått utökat uppdrag genom nattsamverkan med Kronoberg och Blekinge samt ett ökat antal samtal från den nationella kön. När det gäller medicinsk diagnostik har hallänningarna en god tillgänglighet till röntgenundersökningar.

Det prognosticerade resultatet för förvaltningen är ett underskott på cirka 10 miljoner kronor.

Mer information:
Mikaela Waltersson, ordförande Driftnämnden Hallands sjukhus, 070-325 42 15
Margareta Ödman, ordförande Driftnämnden Öppen specialiserad vård, 0709-73 17 86

 

 

ANNONSER