Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Kustbevakningen till Medelhavet

Förutsättningarna för att kunna delta i insatsen ska nu klarläggas. Sedan fattar Kustbevakningens generaldirektör Judith Melin beslut om Kustbevakningens deltagande.

I insatsen, som får ske under högst en månad under perioden januari till april 2014, ska Kustbevakningen bidra till att upptäcka fartyg som befinner sig i sjönöd och på så sätt bidra till att rädda liv. Syftet är också att upptäcka fartyg som riskerar att komma i en nödsituation och då vidarebefordra information så att fartygen får nödvändigt stöd och hjälp.

Kustbevakningens flygplan gör skillnad.
– Kustbevakningens kapaciteter kan bidra till att rädda människor i sjönöd. Det här flygplanet har väldigt god förmåga att på hög höjd täcka stora områden och upptäcka små fartyg till sjöss, säger försvarsminister Karin Enström i ett pressmeddelande.

Kustbevakningen har tidigare deltagit i liknande insatser i Medelhavet 2009 och 2010 samt två gånger i operation Atalanta utanför Somalias kust. Kustbevakningsflyget genomför regelbundet även internationell fiskekontrollövervakning i Nordostatlanten och miljöövervakningsuppdrag i Nordsjön.

Text och foto: Kustbevakningen