Kustbevakningen till Medelhavet

Förutsättningarna för att kunna delta i insatsen ska nu klarläggas. Sedan fattar Kustbevakningens generaldirektör Judith Melin beslut om Kustbevakningens deltagande.

I insatsen, som får ske under högst en månad under perioden januari till april 2014, ska Kustbevakningen bidra till att upptäcka fartyg som befinner sig i sjönöd och på så sätt bidra till att rädda liv. Syftet är också att upptäcka fartyg som riskerar att komma i en nödsituation och då vidarebefordra information så att fartygen får nödvändigt stöd och hjälp.

Kustbevakningens flygplan gör skillnad.
– Kustbevakningens kapaciteter kan bidra till att rädda människor i sjönöd. Det här flygplanet har väldigt god förmåga att på hög höjd täcka stora områden och upptäcka små fartyg till sjöss, säger försvarsminister Karin Enström i ett pressmeddelande.

Kustbevakningen har tidigare deltagit i liknande insatser i Medelhavet 2009 och 2010 samt två gånger i operation Atalanta utanför Somalias kust. Kustbevakningsflyget genomför regelbundet även internationell fiskekontrollövervakning i Nordostatlanten och miljöövervakningsuppdrag i Nordsjön.

Text och foto: Kustbevakningen

ANNONSER