Ingen kritik från IVO mot militärer inom ambulanssjukvården

Nyligen blev SkaS återigen anmäld till IVO – denna gång av en regionpolitker. Inte heller nu finner IVO anledning till att kritisera SkaS.

-IVO har inget att invända mot vårt arbetssätt och det var väntat. Vi kommer som tidigare planerat gå vidare på den inslagna linjen och använda oss av tekniska assistenter även 2014, säger Elisabeth Hellström, verksamhetschef för ambulansen vid Skaraborgs Sjukhus. Det är också intressant att notera att det är flera landsting som hört av sig till oss för att få veta mer om vårt arbetssätt.

Mer om tekniska assistenter:

Under sommaren 2013 arbetade sju sk tekniska assistenter inom SkaS ambulansverksamhet. Deras uppgift var att köra ambulansen, sköta kommunikation och assistera under uppdrag. De tekniska assistenterna har militär sjukvårdsutbildning och hade innan de påbörjade sin tjänstgöring även genomgått en intern skräddarsydd utbildning vid Skaraborgs Sjukhus. Denna utbildning kommer inför 2014 ytterligare fördjupas.

Text och källa: Skaraborgs sjukhus   Foto: Bild & Media

ANNONSER