Sveriges modernaste räddningsfordon i Uddevalla


Ett av Sveriges modernaste släck- och räddningsfordon finns nu hos räddningstjänsten i Uddevalla. Det multifunktionella räddningsfordonet är utrustat med senaste teknik för att effektivt släcka bränder och användas för räddningsinsatser vid trafikolyckor.

– Det som är unikt är att den tekniska utrustning vi behöver är samlat på ett fordon- skärsläckare, tryckskumsläcksystem och traditionell släckningsutrustning samt hydraulisk utrustning för losstagning av nödställd vid trafikolyckor. Det har vi inte haft tidigare då vi haft separata räddningsbilar och släckbilar, säger Bernt Eriksson, räddningschef.

Släck- och räddningsbilen är helt nytillverkad och den fjärde av sitt slag i landet. Just nu utbildas all personal inom räddningstjänsten på handhavandet och om två veckor ska släck- och räddningsbilen börja användas vid utryckningar. Effektivare insatser, mindre skadeutfall och säkrare arbetsmiljö för brandmännen är några av vinsterna med bilen.

I multifordonet finns en skärsläckare som använder vatten under högt tryck i kombination med små granulat av stål. Skärsläckaren kan gå igenom en 50 centimeter tjock betongvägg och exempelvis användas vid bränder i industrilokaler, vindar, villor eller vid konstruktionsbränder – då det brinner i bjälklag, innerväggar och liknande. Genom det hål som uppstår i vägg eller tak kan räddningstjänsten sedan fortsätta att få in vatten som finfördelas till en dimma, som i sin tur dämpar branden. Därefter kan man fortsätta att skära sig igenom konstruktionen.

– Fördelen är att man kan få ner temperaturen i en brand och få in så mycket vatten i en byggnad att man förhindrar övertändning och minskar risk för brandgasexplosion när rökdykarna går in. Det minskar risken för personalen, säger Bernt Eriksson.

Ett tryckskumsystem som blandar skum, vatten och luft innan det pumpas ut genom slangarna ger också ett effektivare arbetsverktyg. Slangen blir lättare att använda vid släckarbetet eftersom den inte väger lika mycket som en slang med enbart skum eller vatten, och verktyget ger möjlighet att släcka alla typer av bränder. Dessutom kan tryckskumsystemet användas för släckningsinsatser upp till sju gånger längre tid jämfört med traditionell släckning med vatten och med betydligt högre släckeffekt.

Det nya multifordonet har också hydraulisk utrustning som klarar att klippa sig in i nya och svårforcerade bilmodeller. Vid trafikolyckor försöker räddningstjänsten alltid klippa upp taket på bilarna för att sedan få loss fastklämda och skadade.

– Med den här släck- och räddningsbilen har vi ökat vår egen förmåga. Det är ren medborgarnytta, säger Bernt Eriksson.

För mer information, kontakta gärna:
Bernt Eriksson
Räddningschef
Telefon 0522-69 65 50


 

ANNONSER