Tre av fyra får hjärt-lungräddning i väntan på ambulans

Hela 73 procent av de som drabbades av ett bevittnat hjärtstopp under 2012 fick hjärt-lungräddning innan ambulansen kom till platsen. Andelen har ökat kraftigt sedan 1992, då bara 40 procent fick hjälp. Allra högst är andelen på Gotland. Det framgår av Svenska hjärt-lungräddningsregistrets nya årsrapport som Hjärt- Lungfonden har tagit del av.

– Det är glädjande att så många kan hjärt-lungräddning och vågar ingripa när något händer. Men det finns fortfarande ett stort behov av fler hjärtstartare runt om i landet, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt- Lungfonden.

Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. Cirka 500 av dem överlever. Forskning visar att den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder, har 75 procents chans att överleva. Hjärt-lungräddningen kan också bestå av bröstkompressioner och mun-till-mun-andning. Med fler hjärtstartare och fler som kan hjärt-lungräddning kan många liv räddas.

Samtidigt som allt fler griper in tar det allt längre tid innan ambulansen är på plats vid ett hjärtstopp. Mediantiden i landet under 2012 från att samtalet kommer in till att ambulansen är på plats var 10 minuter. Bara tio år tidigare låg mediantiden på 6 minuter.

– Eftersom varje minut räknas vid hjärtstopp är det en oroväckande utveckling att det tar allt längre tid för ambulansen att rycka ut. Vi behöver hjälpas åt för att kunna rädda livet på fler som drabbas av plötsligt hjärtstopp, säger Staffan Josephson.

Hjärt- Lungfonden driver kampanjen Hjärtsäkra Sverige tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA
Försäkring. Målen med kampanjen, som pågår till och med 2015, är bland annat att dubblera antalet hjärtstartare i samhället, att utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning och att genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.

För mer information, kontakta Anna Sjödin, pressansvarig Hjärt- Lungfonden, telefon 08-566 242 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Fakta om Hjärtsäkra Sverige
Hjärt-Lungfonden driver kampanjen Hjärtsäkra Sverige tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen, som pågår till och med 2015, är bland annat att dubblera antalet hjärtstartare i samhället, att utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning och att genomföra
landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.

ANNONSER