Nytt ledningsstöd hjälper ambulanssjukvården i Uppsala

Ambulans-Uppsala-logga– Per Andersson, verksamhetschef ambulanssjukvården i Uppsala län. QlikView hjälper oss att rädda liv. Vid en utryckning räknas varje sekund. Med hjälp av statistik kan vi analysera och utvärdera hela vårdkedjan – från utryckning till dess att patienten är på akuten. Vården blir bättre och vi kan hjälpa fler snabbare, den djupanalys vi nu kan göra är av stort värde för oss och för våra patienter.

Dödligheten efter hjärtinfarkt i Sverige har minskat för varje år de senaste 15 åren tack vare snabb och kvalificerad vård. I Uppsala län är vården snabbast på plats i hela Sverige. Drygt nio av tio hjärtpatienter får ballongvidgning inom en och en halv timme, enligt en rapport från nationella hjärtregistret Swedeheart. En viktig förklaring till framstegen är det goda samarbetet mellan hjärtsjukvården på Akademiska sjukhuset och ambulanssjukvården i Uppsala län.

Ambulansens mål är att ständigt förbättra sin verksamhet, bland annat att förkorta utryckningstiderna. Med hjälp av beslutsstödet QlikView kan de nu analysera hela vårdkedjan. Hittills har man analyserat stora mängder statistik om till exempel ambulansområden, stationsområden, inkommande larmsamtal och belastning över dygn.

Snabbare utryckningstider – upp till 10 minuter.
Med hjälp av QlikView har de exempelvis börjat analysera hur de olika utryckningarna fördelar sig under en viss vecka och under vilka klockslag de sker. Ambulansutryckningarna är uppdelade efter olika prioriteter, från 1-3 där 1 är mest akut. Hjärtinfarkt är av prioritet ett. Med hjälp av QlikView kan man se statistiken ända ner på orts- och adressnivå.
– Vår målsättning är att kunna allokera resurser bättre så att hjälpen kan komma fram snabbare. När vi till exempel ser att vi i en viss stadsdel i Uppsala har en utryckning mellan klockan sju och nio, sex dagar i veckan kan vi skicka upp en tom ambulans i två timmar och därmed pricka en utryckning sex dagar av sju, säger Per Andersson.

Ambulanssjukvården har genomfört tester med hjälp av QlikView som visar att omplaceringar av ambulanser till platser där det statistiskt sett sker fler uttryckningar har gjort att de kunnat sänka insatstiderna med upp till tio minuter till de svåråtkomliga adresserna ute på landsbygden. Testet genomfördes under en månad och ett 30-tal utryckningar analyserades.
– Vi håller just nu även på att utvärdera en visualisering av information via olika kartsystem för att bättre förstå var nya stationer ska byggas, med hjälp av så kallade heat maps som visar var det är mest ”risk” för att en utryckning ska ske. Vi är mycket nöjda med det utfall som QlikView hittills gett, säger Per Andersson.
– Vi blir naturligtvis extra stolta när våra kunder kan påvisa en sådan stor nytta som att faktiskt rädda liv med den lösning vi skapat tillsammans med QlikView. Vi på egbs har en lång historia med QlikView och med kunder inom flera olika branscher och vi ser att QlikView verkligen kommer till sin rätt inom vård och offentlig sektor där det många gånger handlar om att utvärdera och analysera stora datamängder. Ambulanssjukvården i Uppsala ser vi som starten på likartade projekt inom andra landsting där vi kan återanvända den kunskap och erfarenhet vi fått, säger Pär Söderman, vd, egbs consulting.

Från ofullständiga analyser till en djup förståelse av hela vårdkedjan
Vårdkedjan för en patient börjar när larmsamtalet kommer in. Tidigare kunde man inte på ett bra sätt visualisera den data som kom in till larmcentralen innan en utryckning, exempelvis vad patienten säger om sina symptom.
I vanliga fall skrivs dessa journaler i löpande text. Ambulanssjukvården i Uppsala har utvecklat ett digitalt medicinskt beslutsstöd för larmcentraler som är utformat så att det ska vara enkelt att visualisera de stora mängderna data med QlikView. Istället för löptext har de utvecklat knappar med förprogrammerad data som fungerar som ett frågeformulär, vilket gör att det i efterhand är lättare att visualisera i QlikView på bara några sekunder och analysera statistik och upptäcka mönster i hur patienter beskriver sina symptom.
– Denna analys är viktig eftersom en viss typ av symptom kan betyda mer för utgången än ett annat symptom gör. Ett exempel är patienter med misstänkt hjärtinfarkt. Om vissa symptom som framkommer vid larmcentralens intervju skulle visa sig indikera en hög sannolikhet för hjärtinfarkt skulle man redan från larmcentralen kunna förvarna sjukhuset att en sådan patient är på väg in och därmed spara tid.

Denna typ av analys är ett stort område som ingen tidigare kunnat arbeta med på ett lätthanterligt sätt. Det har varit svårt att få fram data och information att analysera, därmed har inga förbättringar kunnat göras. Men med QlikViews hjälp är ambulanssjukvården i Uppsala län redan i full färd med att förkorta utryckningstiderna ytterligare och rädda fler liv.

ANNONSER