Ambulansen ger ”gröna” patienter tid på hälsocentral

VansbroNu har den uppmärksammade Vansbromodellen spridit sig även till den småländska glesbygden.

Det här handlar om Högsbyambulansens nattlarm och om patienter som triageras gröna enligt RETTS. Patienternas vitalparametrar och deras sjukdomshistoria får inte stå i konflikt med tanken att lämna dem kvar hemma och att ersätta ett snabbt besök på akutmottagning med en besökstid på hälsocentralen.

Men om allt stämmer, så är erbjudandet detta:

Istället för att transportera patienterna till en oftast lång väntan på akutmottagningarna i Kalmar, Oskarshamn eller Västervik (en resa på minst 4-7 mil) samråder ambulanspersonalen med patienten och berättar att de kan erbjuda dem enklare behandling, att de får stanna hemma, samtidigt som de får en tid på Hälsocentralen dagen efter.

Fasta tider på närmsta hälsocentral.
– De flesta blir jätteglada över att slippa åka och känner sig trygga med att ha fått en tid hos läkare utan att behöva stå i telefonkö själva, berättar ambulanssjuksköterskan Nina Linder.

– Vi har fasta tider som vi kan erbjuda vid deras närmaste hälsocentral och reaktionerna är oftast positiv.

Innan beslutet tas konsulteras jourhavande läkare på akutmottagning.

– Grundläggande är att man inte glömmer patientsäkerheten. Det är endast gröna patienter som erbjuds detta och endast efter konsultation med läkare.

– Dessutom går vi inte emot patientens egen önskan. Om de trots allt vill följa med till sjukhus, eller om man själv som ambulanssjuksköterska känner minsta osäkerhet så skall man självklart ta med patienten eller erbjuda annat transportsätt till sjukhuset.

Fördelarna med att låta Högsbyambulansen fungera som en rullande akutmottagning där ambulanssjuksköterskan får använda sin kompetens är många. En är patienternas positiva reaktioner och att de besparas de långa resorna i ambulans och ofta lång väntetid på akutmottagning.

– Den största vinsten med modellen är att vi ökar vår tillgänglighet och finns kvar i området för akut sjuka patienter, vilket vi är till för, säger Nina Linder.

Inbesparad tid på vägarna till och från akutmottagningarna i de tre städerna innebär att man frigjort resurser för andra akuta larm och samtidigt sparar resurser.

Vidare gynnas vårdkvaliteten, eftersom patienterna ofta får träffa en känd läkare istället för jourläkare på akutmottagning.

Högsbymodellen började praktiseras under 2012 och blev direkt en framgång. För att hålla koll på vad det innebär för patienterna genomförs kontinuerligt en enkät med alla som behandlas enligt det nya arbetssättet. Resultat är överväldigande bra – under två månader i våras var 16 patienter aktuella och av dem stannade 13 kvar i hemmet och fick sin tid på Hälsocentralen dagen därpå. Enligt enkätsvaren var samtliga dessa nöjda.

Endast under nätter och helger
Förebilden för Högsbymodellen kommer från Vansbro i Dalarna. (Se Samverkan 112 nr 1/2008 och 4/2010)

Vansbroambulansen, primärvården och hemsjukvården i kommunen utarbetade en arbetsmodell som innebär att dygnsambulansen och dess personal fungerar som en rullande distriktssköterskemottagning under nätter och helger.

Under kontorstid fungerar allt som vanligt. Då har vårdcentralen i centralorten öppet med tillgång till läkare, distriktssjuksköterska och annan primärvård. Men efter klockan 17 är vårdcentralen stängd och det är då som de vårdsökande är hänvisade till att åka till Mora, 7-8 mil bort, om de inte kan vänta till dagen därpå.

I praktiken innebär det ett omfattande resande för de vårdsökande. För de som bor i Vansbro kommuns ytterkanter kan det i extremfallet betyda att man tvingas göra en bil- taxi-, eller ambulansresa på upp till 17 mil för att ta sig till Mora.

En del av alla dessa långa resor går att kapa bort, när akutfallen handlar om ett vårdbehov av enklare slag. I Vansbro låter man ambulanspersonalens kompetens vara en resurs för att bedöma patientens vårdbehov.

Bedömningens görs i samråd med läkare och om det är möjligt får personalen mandat att utföra den behandling eller åtgärd som krävs.

Hela länet under 2014
2010 belönades arbetsmetoden med Dagens Medicins ”Guldskalpell” – och när detta uppmärksammades av de ambulansanställda i Högsby och Oskarshamn, så utvecklades Högsbymodellen.

Nina Linder, Anne Blomqvist tillsammans med dåvarande ambulanschef Gert Johansson tog kontakt med personalen i Vansbro och reste dit tillsammans med verksamhetschefen och ambulanschef för att tala med personalen om deras framgångsrika koncept.

Skillnaden var att i Vansbro hade de ingen sköterska i kommunen nattetid medan man i Kalmar län har detta.

Så Vansbroförebilden modifierades till ett eget koncept som nu införts i hela mellanlänet i Kalmar län.

– Vi startade med Högsby hälsocentral och har idag med 10 hälsocentraler från Blomstermåla i söder till Vimmerby i norr där vi har tider att erbjuda patienterna säger Anne Blomqvist.

Senhösten 2012 togs beslut av landstinget att införa Högsbymodellen som standard i Kalmar län.

Projektet har letts av Pjotr Kapela, Ingela Fungbrant vid Hälsocentralen i Högsby, Erik Lexne verksamhetschef på prehospitala kliniken och Oskarshamns-ambulansen Anne Blomqvist och Nina Linder.

Målet är att samtliga vårdcentraler i Kalmar län ska inlemmas i arbetsmodellen till 2014.

Bildtext: Nina Linder (till vänster) och Anne Blomqvist.

Text: Mats Thorner   Foto: Ambulansen Mjölby

 

ANNONSER