Fyra äldre dör varje dag i en fallolycka

Fyra äldre dör varje dag i en fallolycka
– MSB:s kampanj ”Peppar peppar” ska öka säkerheten

Tisdagen den 1 oktober uppmärksammas FN:s internationella äldredag världen över. I Sverige genomför MSB kampanjen ”Peppar peppar” med fokus på hur man kan minska antalet fallolyckor bland äldre.
– Varje dag dör minst fyra äldre över 65 år till följd av en fallolycka. Med lite enkla medel i vardagen hoppas vi kunna minska antalet fallolyckor, säger Inger Mörk från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Färsk statistik från MSB visar att 48 148 svenskar över 65 år fick sluten sjukhusvård på grund av fallolyckor 2012 (31 647 kvinnor och 16 501 män). Varje år dör cirka 1500 personer till följd av en fallolycka, det vill säga ungefär fyra personer varje dag.

– Det är fortfarande nästan dubbelt så många kvinnor som män som skadas i fallolyckor, men antalet män skadade i fallolyckor ökar kraftigt. De senaste tio åren har det skett en ökning av män över 65 år skadade i fallolyckor med 31,5 procent. Motsvarande siffra för kvinnor över 65 år är en ökning på 8,4 procent, säger Jan Schyllander från MSB.

Lokal statistik kommun för kommun på www.msb.se

Statistiken bygger på material ur Socialstyrelsens patientregister och används som underlag i MSB:s arbete att förebygga och minska risken för fallskador bland äldre. MSB har nu brutit ner statistiken och kan redovisa hur många äldre som skadas i fallolyckor kommun för kommun och har följt förändringen de senaste åren.

– Fallolyckor är den i särklass största orsaken bakom dödsfall orsakade av olyckor bland äldre. Genom lite enkla medel går det dock att öka tryggheten i vardagen och minska riskerna för fallolyckor bland äldre. Det är det vi vill åstadkomma med den landsomfattande äldresäkerhetskampanjen ”Peppar peppar”, säger Inger Mörk.

Peppar peppar – för ökad äldresäkerhet

Kampanjen ”Peppar peppar”, som genomförs för fjärde året i rad, består bland annat av filmerna Säkrare hemma med Sydney, Säkrare ute med Sydney och Träna rätt på fyra sätt med Alexandra Charles och Carl Jan Granqvist. En annan stor del av kampanjen utgörs av sociala medie-kampanjen #Seniorkollen, som är en interaktiv checklista som visar om du har koll på hur du kan leva ett säkrare och tryggare liv.

– Med #Seniorkollen vill vi vända oss till alla – inte bara de äldre, utan även anhöriga och yngre. Under namnet #Seniorkollen tar vi även emot tips och råd från allmänheten på samma tema. På så vis vill vi skapa ett engagemang i en viktig fråga som berör oss alla, säger Inger Mörk.

Förutom nationellt material från MSB bygger ”Peppar peppar” på lokalt engagemang och i år är hundratals föreningar, organsationer och kommuner engagerade med lokala aktiviteter.

Läs mer om ”Peppar peppar” på www.msb.se/pepparpeppar

 

Fakta: Tips på hur man kan öka säkerheten och minska risken för fallolyckor

Vad kan vi göra för att förhindra olyckor:

• Fler och bättre läkemedelsgenomgångar
• Benskörhet, bentäthetsmätning och D-vitamintillskott
• Näringsriktig mat
• Inte för lång nattfasta
• Komma ut i friska luften
• Mötesplatser, inom såväl vård- och omsorgsboenden som andra träffpunkter
• Träningsmöjligheter
• Rehabmöjligheter
• Rätt hjälpmedel
• Mjuka golv
• Ordentliga skor / halksockor
• Halkskydd under mattor, fäst upp lösa sladdar
• Drick mer vatten än du är törstig till
• Vid yrsel, sitt en stund på sängkanten innan du går i väg

Källa: MSB, www.Dinsäkerhet.se

 

Statistik fallolyckor bland äldre:

På MSB:s webbplats finns ny statistik över fallolyckor bland äldre, såväl riks, läns- som kommunvis.

Till statistiken på MSB.se

 

För mer information:

Inger Mörk, MSB (kampanjen ”Peppar peppar”), telefon 076-8202022
Jan Schyllander, MSB (statistik fallolyckor), telefon 070-616 19 70
MSB:s presstjänst 070-321 88 74

ANNONSER