Hög psykisk ansträngning för akutpersonal

alvs14Två av tre som har sitt arbete på akutmottagning samt en tredjedel av ambulanspersonalen upplever att jobbet är psykiskt ansträngande. Det visar en studien vid Sahlgrenska akademin som bygger på enkäter till nästan 250 personer som arbetar på akutmottagningar och i ambulanser.

Men det är inte själva sjukvårdsuppgiften – att ge vård och omsorg till akut svårt sjuka, döende och deras närstående – som tycks vara den direkt avgörande faktorn för upplevandet av psykisk stress.

– Den psykiska arbetsbelastningen är framför allt länkad till ett högt flöde av patienter vars liv var i akut fara, och särskilt påtagligt när patienten är ett barn. Personalen vet vad de ska göra, men hinner inte med när flera patienter i livsfara står på tur samtidigt, säger Agneta Grimby, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Var tredje av de som tillfrågats i studien ansåg sig tvingade att ensamma utföra alltför snabba och radikala insatser på arbetsplatsen. Majoriteten ansåg att kraven i arbetet är högt ställda, och på akutmottagningarna tyckte en av tio att kraven var alltför högt satta.

– Akut- och ambulanspersonal anser sig ofta arbeta under fysisk och psykisk stress, ha knappa resurser och uppleva bristfälligt ledarskap, vara dåligt lönesatta och sakna bra stödrutiner, säger Agneta Grimby.
Men det finns också ljuspunkter i studiens resultat. All ambulanspersonal utan undantag var mycket eller ganska nöjda med sitt omhändertagande av svårt sjuka, medan de på akutmottagningen var mindre nöjda.

– Vi kan också se att de som svarade på frågorna sällan är sjukskrivna, att de har stannat många år i sitt yrke och tycks vara välmotiverade. Överlag har de bra arbetskollegor, och de stärks av att kunna hjälpa medmänniskor och få feedback av tacksamma vårdtagare, säger Agneta Grimby.
Personalens önskelista över vad som skulle kunna gör arbetet mer uthärdligt toppas av kortare arbetstid, längre semester och mindre skiftarbete.
En sammanfattning av studien, som är finansierad av AFA Försäkring, finns att läsa här: http://bit.ly/10sBwCK

Kontakt:
Agneta Grimby, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
0733-127788, agneta.grimby@telia.com

Presskontakt Krister Svahn
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69, 031-786 3869, krister.svahn@sahlgrenska.gu.se

ANNONSER