Miljöpris till Skaraborgs ambulansverksamhet

 Vi är jätteglada för miljöpriset! Få skulle för tio år sedan trott att ambulansen skulle få pris för miljö. Vi har minskat hastigheterna, det ger en behagligare resa för patienterna, det drar mindre bränsle och vi har gått över till diesel. Vi ersätter fyra timmars resa ner till Göteborg genom att använda videokonferensmöten istället. Vi kan träffa alla nio ambulansstationer i Skaraborg samtidigt. Nästa steg är att vi ska börja med att koppla upp oss via videolänk hemifrån patienten direkt till läkaren på sjukhuset, säger Jan Eriksson, tf adm chef på verksamhetsområde ambulans SkaS, akut och AVA (MAVA och KAVA) SkaS Skövde.

-Jag vill säga ett stort grattis till ambulansen! Det är precis såhär vi ska ska agera, använda ny teknik och nya sätt att arbeta på. Detta sporrar oss att jobba vidare på bred front med satsning på exempelvis videokonferenser, säger Birgitta Molin Mellander, sjukhusdirektör, Skaraborgs Sjukhus.

Genom det nya körsättet är det möjligt att jämfört med 2011 minska den årliga kostnaden för drivmedel med mellan 600 000 och 1 600 000 kr, och utsläppen med 94 000 – 280 000 kilo koldioxid. (Intervallen speglar främst osäkerhet kring förväntad ökning av antalet uppdrag.)

Miljönämnden beslutade 14 mars 2013 vilka som skulle få Västra Götalandsregionens miljöstipendium. Utdelningen av miljöstipendierna sker i samband med regionfullmäktiges sammanträde 16 april 2013.

Publicerad av: Michael Malmborg, michael.malmborg@vgregion.se

ANNONSER