Helt ny instruktörsutbildning för utryckningsförare

Bakgrund
Underlaget till denna instruktörsutbildning utgörs av den handbok med grundläggande kompetensmål för utryckningsförare som framtagits av Vägverket m fl. Dessutom erfarenheter från forskning vid AKMC rörande insiktsinriktad förarutbildning med utbildnings-verktyget Driver Access Recording Tool (DART).

Innehåll
De moment som ingår är ex. presentationsteknik och speciell pedagogik med fokus på att utbilda kollegor, insiktsinriktad körutbildning och GDE-matrisen, Nollvisionen, alkohol, trötthet och bilkörning, trafikförfattning, tidsvinstteorin, instruktörsrollen, fordonsdynamik och säkerhetssystem. Utbildning och pedagogik varvas med teori och praktik.

Mål med utbildningen
Deltagarna ska efter genomgången utbildning förvärvat kunskaper för att självständigt genomföra körutbildning och examinera utryckningsförare på den egna stationen.

Övrig information
Efter genomgången utbildning får varje kursdeltagare från ambulanssjukvården med sig ett komplett utbildningsmaterial färdigt att användas att utbilda kollegor på hemmaplan. Utbildningsmaterialet används idag av landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och ambulanssjukvården i Skaraborg.

Kursansvarig  Instruktör
Pontus Albertsson (AKMC)
070-589 0646
pontus.albertsson@vll.se

Mikael Signon (Ambulanssjukvården Söderhamn) 070-623 0450
mikael.signon@lg.se

Instruktör
Per Edén, Högskolan Dalarna
070-369 8550
ped@du.se

Foto: John Thorner

 

ANNONSER