Miljöpris till Skaraborgs ambulansverksamhet

I ett tredelat projekt har ambulansverksamheten minskat onödigt körande, kostnader och miljöpåverkan och ökat säkerheten. Det har skett genom ny utrustning för videokonferenser, teknik för loggning av körteknik, sträckor med mera, samt för utbildning i rationellt körsätt.