Komplex akutsjukvård – fokus för högaktuell konferens

Det är ett gediget program som väntar de cirka två hundra deltagare som beräknas komma till konferensen. Ledarskap i vården, moraliska konflikter, simulering, smarta vårdlösningar och nya behandlingsmetoder är några smakprov ur innehållet. – Programmet är helt out-standing. säger Birgitta Wireklint Sundström, lektor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. Det är hon och hennes kollegor vid PreHospen kunskapscentrum på Högskolan i Borås som står värdar för årets enda svenska prehospitala konferens. Kunskapscentret, ett av Europas främsta inom prehospital vård, rymmer betydligt bredare forskning än enbart vård, till exempel medicinsk och teknisk utveckling. Därför är det också naturligt att konferensen innehåller allt från akutsjukvårdens organisation till smarta textilier i ambulansen, något som Samverkan 112 skrev om i förra numret.  Årets konferens, den sjätte i ordningen, har en mer internationell prägel än tidigare. Ett bidrag från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad har möjliggjort många internationella föreläsare samtidigt som konferensavgiften kan hållas fortsatt låg. – Forskningen inom den prehospital vården har ökat och vi har fått ett allt större internationellt kontaktnät som vi förstås drar nytta av när vi anordnar konferensen, säger Björn-Ove Suserud, professor i vårdvetenskap.

Internationellt erkända experter. En av konferensens huvudtalare är Björn Guldvog från norska hälsoministeriet. Han har en bakgrund som läkare och forskare och arbetar med akutsjukvårdens organisation och administration i Norge för att nå så hög patientsäkerhet som möjligt. Under konferensen kommer han bland annat att prata om vårdkvalitet och om hur tidig bedömning av vårdnivå för patienten kan rädda liv. – Björn Guldvog är internationellt känd som en av Skandinaviens kunnigaste personer på akutsjukvård, säger Birgitta Wireklint Sundström. En annan intressant föreläsare hon gärna vill lyfta fram är ambulansöverläkaren Jonas Högberg från Göteborg. Han har bland annat tagit fram behandlingsriktlinjer för prehospital vård i regionen södra Älvsborg. Under konferensen kommer han att prata om effekten av smärtlindring via näsan, så kallad intranasal behandling. Det är en metod som han praktiserat under ett halvårs tid i Göteborg. Metoden underlättar bland annat att ge stickrädda barn smärtlindring. – Jonas Högberg har en fot i det praktiska och den andra i att utveckla vården. Han är suverän på det här med riktlinjer, säger Birgitta Wireklint Sundström.

Direkt nytta för patienterna. PreHospenkonferensen vänder sig i första hand till den vårdpersonal som möter patienterna, men även politiker och representanter från olika myndigheter väntas komma. Det är redan många deltagare anmälda från olika delar från landet och även från Norge, Danmark och England. – Vi ser ett växande intresse och att det är många som kan ha nytta av konferensen. Även om konferensens fokus är väl definierat innebär det ingen avgränsning, vi vänder vi oss till en bred målgrupp. Därför har vi infört endagsbiljetter för dem som bara har möjlighet att vara med oss en dag. Det handlar om att tillgängliggöra konferensen, säger Johan Norling, som är forskningsadministratör och håller i många av trådarna inför konferensen. För honom och hans kollegor är det viktigt att skapa förutsättningar för deltagarna att komma hem med nya kunskaper, men också med nya kontakter och nätverk. Den vårdpersonal som deltar i konferensen ska åka därifrån med kunskaper som de direkt kan använda i mötet med patienten. – Som sjuksköterska ska man känna att man är bättre rustad att problematisera och göra bedömningar när man kommer tillbaka till jobbet och möter patienterna, säger Birgitta Wireklint Sundström. På längre sikt hoppas arrangörerna att konferensen kan bidra till en mer effektiv styrning och organisation av prehospital vård och till förbättrade behandlingsriktlinjer, till exempel kring intranasal bedövning.

Text: Helena Lindh   Foto: PreHospen

ANNONSER