Marknadsnyhet

Fler jourläkarbilar till Stockholm

Nu får många fler möjlighet att få en läkarbedömning i hemmet. Kapaciteten för länets jourläkarbilar ska mer än tredubblas enligt ett beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholm. Beslutet innebär att det nu är klart att Curera Sjukvård AB får fortsatta att sköta verksamheten med jourläkarbilar.

Marknadsnyhet

Komplex akutsjukvård – fokus för högaktuell konferens

Den är unik i sitt slag. Den är till för dem som möter patienterna – personal på larmcentraler, ambulanssjukvård och prehospital primärvård. Deltagarna utlovas både inspiration och nya kunskaper. I slutet av april är det dags för PreHospen konferensen i Borås!