Fler jourläkarbilar till Stockholm

Nu satsar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen resurser på att utöka antalet besök till i första hand 6000, med rätt att stegvis öka till 12000. Jourläkarna nås via Vårdguiden på telefon där sjuksköterskorna efter en medicinsk bedömning kan förmedla tjänsten. Även SOS-alarm kan förmedla en jourläkarbil.

Jourläkarbilarna rullar året om mellan 17.00 och 08.00 på vardagar och dygnet runt på helger. En jourläkare skickas i allmänhet till patienter som av något skäl har svårt att ta sig till akutsjukhus eller närakut men som inte är så sjuka att de behöver ambulans. De prioriterade patientgrupperna är i första hand barn över ett år och äldre med stort vårdbehov.

Exakt hur prioriteringen kommer att ske under det nya avtalet bestäms i riktlinjer som ska vara på plats när det nya avtalet träder i kraft i sommar.

Kontakt: Pressfunktionen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 08-123 131 48

ANNONSER