Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Fler jourläkarbilar till Stockholm

Nu satsar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen resurser på att utöka antalet besök till i första hand 6000, med rätt att stegvis öka till 12000. Jourläkarna nås via Vårdguiden på telefon där sjuksköterskorna efter en medicinsk bedömning kan förmedla tjänsten. Även SOS-alarm kan förmedla en jourläkarbil.

Jourläkarbilarna rullar året om mellan 17.00 och 08.00 på vardagar och dygnet runt på helger. En jourläkare skickas i allmänhet till patienter som av något skäl har svårt att ta sig till akutsjukhus eller närakut men som inte är så sjuka att de behöver ambulans. De prioriterade patientgrupperna är i första hand barn över ett år och äldre med stort vårdbehov.

Exakt hur prioriteringen kommer att ske under det nya avtalet bestäms i riktlinjer som ska vara på plats när det nya avtalet träder i kraft i sommar.

Kontakt: Pressfunktionen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 08-123 131 48